Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

KONSTANCIN-JEZIORNA: XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Dzień 10

Uczestników Zebrania Generalnego swoją obecnością zaszczycił ks. kard Kazimierz Nycz, ordynariusz diecezji warszawskiej. Ks. Kardynał był głównym celebransem porannej Eucharystii, koncelebransami byli ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny, i ks. Zenon Hanas SAC, prowincjał Prowincji Chrystusa Króla. Ksiądz Generał podziękował Jego Eminencji za okazywane przez niego uznanie i szacunek dla pallotynów, i dla pallotyńskiego charyzmatu.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

Przestroga przed nieposłusznym/suspendowanym księdzem

Niestety – zwłaszcza w ostatnich miesiącach – docierają do nas informacje o księżach, którzy uporczywie trwają w nieposłuszeństwie swoim przełożonym i prowadzą publiczną działalność, narażając tym samym wiernych na zerwanie jedności z Kościołem. W związku z tym warto wiedzieć, że:

Czytaj więcej

Autor:
Ks. Przemysław Podlejski SAC

Oświadczenie

W odpowiedzi na pojawiające się pytania o status prawny ks. Łukasza Prausy informuję, iż ks. Łukasz Prausa SAC nie mieszka w domu pallotyńskim, do którego został skierowany.

Przełożeni zakonni nie mają tym samym wpływu na jego działalność, której ślady można znaleźć w mediach społecznościowych. Ks. Łukasz Prausa SAC nie pełni obecnie żadnej funkcji, która by została mu wyznaczona przez przełożonego.

Ks. Przemysław Podlejski SAC, rzecznik prasowy Prowincji Zwiastowania Pańskiego (20.01.2022 r.)

Czytaj więcej

Autor:
Ks. Przemysław Podlejski SAC

KONSTANCIN-JEZIORNA: Polak nowym Przełożonym Generalnym SAC

1 października delegaci XXII Zebrania Generalnego wybrali ks. Zenona Hanasa SAC, dotychczasowego Przełożonego Prowincjalnego warszawskiej prowincji Pallotynów, na Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów).

Ks. Zenon Hanas SAC urodził się 16 czerwca 1963 r. w Legionowie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 1989 r. w Ołtarzewie z rąk kard. Józefa Glempa. Ukończył studia teologiczne w Ołtarzewie i na KUL, oraz studia filozoficzne, zakończone doktoratem w dziedzinie komunikowania społecznego, w Instytucie Mediów i Komunikacji Społecznej w Monachium (Hochschule für Philosophie).

Czytaj więcej

Autor:
ks. Łukasz Gołaś SAC/Pallotti.FM

KONSTANCIN-JEZIORNA: XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Dzień 1

W Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbyło się uroczyste otwarcie XXII Zebrania Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Rozpoczęte wydarzenie jest wyjątkowe, ponieważ jest to pierwsze Zebranie Generalne w historii Stowarzyszenia, które odbywa się poza Rzymem.

W Zebraniu uczestniczy 69 członków Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, pochodzących z pięciu kontynentów, reprezentujących 23 prowincje i regie.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

1 2 3 4 5 78