Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

WŁOCHY: Spotkanie formatorów pallotyńskich

Tradycją świata pallotyńskiego stały się organizowane co sześć lat światowe spotkania formatorów. Ostatnie z nich odbyło się w dn. 11-17 września br. w Rzymie. Uczestniczyło w nim ponad 50 księży ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego oraz ze Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego – z 15 krajów reprezentujących 5 kontynentów.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Nowicjat 2019 rozpoczęty

Tradycyjnie 15 września do Ząbkowic Śląskich zjechali się kolejni nowicjusze. W tym roku wyjątkowości temu wydarzeniu nadaje okoliczność beatyfikacji naszego współbrata, bł. Richarda Henkesa SAC oraz podwójny jubileusz Ząbkowic Śląskich: setna rocznica przybycia pallotynów do Ząbkowic oraz 70-lecie funkcjonowania nowicjatu w ząbkowickim domu.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Maciej Kulesza

ZAK: Dolnośląskie rekolekcje pielgrzymkowe ZAK

W dniach 17-24 sierpnia br., odbyły się rekolekcje pielgrzymkowe członków i współpracowników ZAK ze wspólnot Królowej Apostołów. Uczestniczyło w nich 49 osób z różnych rejonów Polski. Zakwaterowanie mieliśmy w naszym pallotyńskim domu w Ząbkowicach Śląskich. Rekolekcyjnym wieczernikiem była dla nas kaplica domowa, w której trwaliśmy na modlitwie w sobotę i niedzielę, ale już w niedzielę po południu poszliśmy do centrum Ząbkowic, aby modlić się w godzinie miłosierdzia w kościele Sióstr Klarysek. Z podziwem patrzyliśmy na piękny ratusz oraz kościół św. Anny i Krzywą Wierzę.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

NIEMCY: Beatyfikacja ks. Richarda Henkesa SAC

Kardynał Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, a jednocześnie delegat papieski, w niedzielę 15 września 2019 roku beatyfikował Pallotyna, ks. Richarda Henkesa (1900–1945), który został zamordowany 22 lutego 1945 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau. Msza św. beatyfikacyjna została odprawiona w katedrze w Limburgu (Niemcy). Dla diecezji Limburg, istniejącej od 1821 roku, była to pierwsza beatyfikacja w jej historii. W uroczystości wzięło udział około 1000. gości, w tym ok. 200. osób z Czech, z terenów gdzie pracował nowy błogosławiony.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Zbigniew Rembisz SAC

ZAKOPANE/ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: DYREKTORIUM, REKOLEKCJE I KONSEKRACJA WIECZNA

W dniach 22.08 – 3.09.2019 roku w Zakopanem na Krzeptówkach przeżywaliśmy dyrektorium, któremu przewodził wicerektor Ołtarzewskiego Seminarium – ks. Przemysław Podlejski SAC. Podczas wspólnych spotkań i bloków tematycznych rozważaliśmy nasze pallotyńskie przyrzeczenia i różne aspekty życia wspólnotowego. Wiele czasu mieliśmy na modlitwę u stóp Fatimskiej Pani i osobiste rozważania. Nie zabrakło wspólnego pielgrzymowania do stóp Królowej Tatr – Matki Bożej Jaworzyńskiej w kaplicy na Wiktorówkach, do Sanktuarium w Ludźmierzu, czy wędrówek po tatrzańskich szlakach. Był to czas wzajemnego ubogacania się i umacniania we wspólnocie kursowej.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Jan Jabłuszewski SAC

1 2 3 4 5 45