Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

WSD OŁTARZEW/JEZIORNA OSADA: Dyrektorium przed pierwszą konsekracją

Pax Christi! – tym pallotyńskim powitaniem pozdrawiamy każdego z Was z urokliwej Jeziornej Osady – domu Stowarzyszenia w pobliżu Malborka. Pod przewodnictwem prefekta alumnów w ołtarzewskim seminarium, ks. Krzysztofa Wernickiego SAC, dzięki życzliwemu przyjęciu gospodarzy tego miejsca – ks. Wojciecha Świderskiego SAC i br. Marka Barana SAC, możemy, sześciu nowicjuszy – pięciu kleryków i jeden brat, wejść w czas bliższego przygotowania do dnia 29 września 2020 roku, na który z nadzieją czekamy przez dwa lata nowicjatu – okresu wstępnego formacji pallotyńskiej. Będzie to niezwykły dzień, gdy po raz pierwszy publicznie wypowiemy znamienne słowa: ODDAJĘ, POŚWIĘCAM i SKŁADAM W OFIERZE, i staniemy się pallotynami.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Dariusz Szczepanik

KUBA/WARSZAWA: Życie w dobie koronawirusa

„Już odczuwa się brak turystów, bo Kuba żyje tylko z turystów. Głównym źródłem dochodów Kuby jest turystyka. Nie ma turystów – nie ma pieniędzy. To już się odczuwa, kiedy się patrzy na towary w sklepach. Przed pandemią można było coś kupić, a teraz idzie się do sklepu, mówią, że przyjechały kurczaki, stajesz w kolejce za kurczakami, a te kolejki są trzy-cztero kilometrowe. Wchodzisz do sklepu, kupujesz te kurczaki i wychodzisz, bo nic więcej nie ma. Jest to odczuwalne, widoczne, ludzie się boją.

Czytaj więcej

Autor:
Administrator

POZNAŃ: Wieczna konsekracja br. Marcina

Dla większej chwały Boga, Najświętszej Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, wszystkich aniołów i świętych i dla większego uświęcenia duszy swojej i bliźniego swego, z pomocą Boga i za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Maryi, świętego Ojca naszego Wincentego i wszystkich świętych ja Marcin Maksymilian Woźniczka oddaję, poświęcam i składam w ofierze całego siebie

Te słowa pallotyńskiej konsekracji wypowiedział, w sobotę 30 maja 2020 roku w kościele p.w. św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallottiego, br. Marcin Woźniczka SAC, który na ręce ks. Zdzisława Szmeichela SAC, przełożonego prowincjalnego, złożył akt wiecznej konsekracji w naszym Stowarzyszeniu.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Krzysztof Freitag SAC

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Rekolekcje z Maryją

W dniach od 26 do 29 maja 2020 roku wspólnota nowicjacka przeżywała rekolekcje maryjne. Konferencje wygłaszał ojciec duchowny nowicjatu, ks. Michał Wójciak SAC. W czasie rekolekcji ks. Michał przybliżał nam cnoty Maryi oraz pokazywał, jak ważne miejsce zajmowała Ona w życiu i duchowości naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego. Rekolekcje te były dobrym czasem na zacieśnienie relacji z naszą Niebieską Matką i przygotowaniem do aktu zawierzenia Maryi, którego nasz kurs dokonał podczas Mszy św. w święto Królowej Apostołów, 30 maja br.

Czytaj więcej

Autor:
Nowicjusze

SZCZECIN: Relikwie Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej w szczecińskich szpitalach

W drugą rocznicę beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, którą nazwano „siostrą naszego Boga”, 28 kwietnia br., podczas rozmowy zrodziła się myśl, aby do tego zakątka Kościoła nad Odrą i Bałtykiem w Szczecinie zaprosić właśnie ją, krakowską pielęgniarkę, bł. Hannę Chrzanowską. Z taką inicjatywą wyszedł na przeciw kapelanom naszych największych szczecińskich szpitali ks. Piotr Zawada SAC. Bóg dał nam ją na trudne czasy jako wzór, świadka i orędownika. Osobiście zajmowała się adopcją sierot i poszukiwaniem rodzin zastępczych. Ukrywała żydowskie dzieci. Organizowała leki i materiały opatrunkowe dla chorych i rannych. Docierała do więźniów.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Marek Brożyna SAC i ks. Piotr Kubicki SAC

1 2 3 4 5 56