Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Rosja: Fatimska Pani w Czelabińsku

Od wielu lat w naszej parafii jest obecny kult Matki Bożej Fatimskiej. Już w 1997 roku odbyła się peregrynacja figury Maryi z Fatimy, która odwiedzała wiernych w diecezji. Wtedy dla parafian było to wielkie przeżycie. Do dzisiaj pamiętają przesłanie tajemnicy fatimskiej, szczególnie ten fragment dotyczący ich kraju – słowa Maryi wzywające do modlitwy, nawrócenia Rosji i poświęcenia Jej Niepokalanemu Sercu. Spotykam wielu ludzi, którzy mają w sercu pragnienie aby być bliżej Maryi i Jezusa. Dziesięć lat później podjęto w parafii inicjatywę, aby przed każdą kolejną rocznicą objawień odprawiać nowennę oraz nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Ivan Vysotski SAC

Ołtarzew: Sympozjum: Jan Paweł II i Polska wolność

Jaki sens miała pielgrzymka Jana Pawła II w 1979 roku?

Czy bez niej Polska nie byłaby dziś wolna?

A może była tak stłamszona przez ówczesne władze, że papież nie mógł do końca przekazać swojego orędzia rodakom?

Nad tymi i wieloma innymi pytaniami pochylali się uczestnicy Sympozjum organizowanego przez Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”, zebrani w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie w dniach 23-24 maja 2019 roku.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Karol Piłacik

Ołtarzew/Kamieńsk: Prymicje ks. Szymona Pakuły SAC

Tydzień po otrzymaniu święceń kapłańskich ks. Szymon Pakuła SAC stanął przy ołtarzu swojego kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku. Uroczystą Mszę św. prymicyjną sprawował w niedzielę, 19 maja o godzinie 11.30, przy licznym udziale wiernych, dla których to wydarzenie było ogromną radością. Obecni byli przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ochotniczej Straży Pożarnej i orkiestry dętej, która urozmaiciła uroczystość swoją grą. Do tych grup ks. Szymon należał przed wstąpieniem do Pallotynów. Homilię w czasie Eucharystii wygłosił ks. Adrian Galbas SAC.

Czytaj więcej

Autor:
kl. Jan Jabłuszewski SAC

Poznań: Jubileusz 25-lecia święceń prezbiteratu

Miesiąc maj w naszym pallotyńskim świecie jest czasem wielu rocznic i jubileuszy związanych ze święceniami kapłańskimi. W naszej poznańskiej wspólnocie dnia 9 maja przeżywaliśmy jubileusz 25-lecia święceń: ks. prowincjała Adriana Galbasa SAC, ks. wiceprowincjała Adama Kamizeli SAC i ks. Jerzego Bieńkowskiego SAC. Domowe świętowanie rozpoczęliśmy od najważniejszego wydarzenia dnia – Eucharystii, której przewodniczył ksiądz prowincjał, a koncelebrowali pozostali Jubilaci, księża z Zarządu Prowincjalnego i członkowie poznańskiej wspólnoty. Obecni byli również bracia ze wspólnoty oraz siostry pallotynki.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Budziński SAC

Ołtarzew: Święcenia prezbiteratu 2019

Święcenia prezbiteratu przyjęło dwóch diakonów: Dominik Gaładyk SAC (Prowincja Chrystusa Króla) oraz Szymon Pakuła SAC (Prowincja Zwiastowania Pańskiego). Liturgii sprawowanej 11 maja 2019 roku o godzinie 11.30 w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, przewodniczył JE ks. Kazimierz kard. Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Karol Piłacik

1 2 3 4 5 37