Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

USA: Śp. ks Jerzy Maj SAC (1931-2018)

Dnia 28 czerwca 2018, wspólnota pallotyńska, podczas Mszy św. pogrzebowej, pożegnała swojego współbrata ks. Jerzego Maja SAC. Ksiądz Jerzy urodził się 1 lipca 1931 roku w Radomiu.

Pierwsza Konsekracje w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) złożył 15 sierpnia 1951 roku w Wadowicach. Święcenia prezbiteratu przyjął 19 czerwca 1958 roku w Ołtarzewie. Po świeceniach kapłańskich ks. Maj SAC był członkiem następujących wspólnot: Wałbrzych/Jedlina-Zdrój (1962-1971), Stany Zjednoczone (1971-2018).

Czytaj więcej

Autor:
ks. Jan Posiewała SAC

Ołtarzew: Pallotyńskie Spotkanie Młodych

W dniach 2-7 lipca w Ołtarzewie po raz jedenasty miało miejsce Pallotyńskie Spotkanie Młodych. Odbywało się ono w trzech etapach: warsztaty (poniedziałek-środa), rekolekcje ewangelizacyjne (czwartek-piątek) oraz finał (piątek-sobota).

Pierwszym dniem warsztatów był poniedziałek. Rozpoczął się on wspólną modlitwą. Następnie podzieliliśmy się na grupy tematyczne: medialne i muzyczne. Grupa medialna spotkała się w sali wykładowej, natomiast grupa muzyczna w auli.

Czytaj więcej

Autor:
Natalia Morawska Bielsko-Biała oraz uczestnicy warsztatów medialnych PSM 2018

Konstancin-Jeziorna: Dyrektorium

W dniach od 24 czerwca do 7 lipca br. w pallotyńskim domu w Konstancinie-Jeziornie odbyło się dyrektorium, które – zgodnie z Prawem SAC (pkt. 308, 309) – jest jedną z form pallotyńskiej formacji permanentnej. W bieżącym roku w dyrektorium wzięli udział współbracia, którzy zostali wyświęceni na księży lub złożyli wieczną konsekrację – bracia – w latach 1994-1999. W pierwszym dniu spotkania Mszy św. przewodniczył ks. prowincjał Adrian Galbas SAC, a homilię wygłosił ks. prowincjał Zenon Hanas SAC. Tego dnia po południu odbyły się spotkania w prowincjach z Wyższymi Przełożonymi SAC w Polsce. Następnego dnia uczestnicy przeżywali dzień skupienia.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

Konstancin-Jeziorna: Wieczna konsekracja ks. Wiesława Gąski SAC

W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, w pallotyńskim domu w Konstancinie-Jeziornie, ks. Wiesław Gąska SAC złożył wieczną konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Akt konsekracji dokonał się podczas Mszy św. sprawowanej o godzinie 12.00. Eucharystii przewodniczył wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Adrian Galbas SAC. Podczas homilii ksiądz prowincjał przywołał wydarzenia z życia patronów dnia, które w końcu stało się świadectwem całkowitej wierności Bogu, odnosząc się także do życiowych doświadczeń ks. Wiesława Gąski SAC.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

Łódź: Uroczystość 55-lecia kapłaństwa

W dniu 17 czerwca 2018 roku, ks. Stanisław Rękawek SAC obchodził 55–tą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich oraz 25-lecie pobytu w Łodzi.

Z tej okazji w Sanktuarium Świętości Życia odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył osobiście jubilat. Liturgię koncelebrowali również: ksiądz prowincjał Adrian Galbas, proboszcz sanktuarium – ks. Marek Borowski oraz księża z innych parafii. Na Eucharystię przybyli parafianie, rodzina księdza, przyjaciele oraz znajomi. Dzień Jubileuszu stał się okazją do wspólnej modlitwy oraz dziękczynienia Bogu za dar kapłaństwa i osobę księdza jubilata.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Łukasz Prausa SAC

1 2 3 4 5 17