Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

OŁTARZEW: Nowi mieszkańcy w WSD

W niedzielne południe (30 sierpnia br.) do naszego Wyższego Seminarium Duchownego przybyli: Damian, Maciej, Vitali, Pavel i Szymon. Nasi pallotyńscy nowicjusze przyjechali wraz z dyrektorem okresu wstępnego ks. Wiesławem Gułą SAC. Zostali powitani – staropolskim zwyczajem – chlebem i solą, a także śpiewem przy akompaniamencie gitary.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Mateusz Wasiński

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Przyjęcie stroju Stowarzyszenia

26 sierpnia 2020 roku, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ząbkowicach Śląskich, po zakończonych 8 dniowych rekolekcjach lectio divina, sześciu pallotyńskich nowicjuszy przyjęło z rąk wiceprowincjała Prowincji Chrystusa Króla ks. Waldemara Pawlika SAC strój Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Uroczystej Mszy św., na którą zjechało się wielu kapłanów pallotynów i księży diecezjalnych, przewodniczył ks. wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC, a homilię wygłosił ks. Zdzisław Szmeichel SAC, wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego. W homilii Ksiądz Prowincjał odniósł się do kryzysu powołań i życzył nowicjuszom gorliwego naśladowania Chrystusa.

Czytaj więcej

Autor:
kln. Damian Kikta

OPOLE: Księża Pallotyni w nowych parafiach

Dnia 23 sierpnia 2020 roku, w siedzibie biskupów opolskich odbyło się ważne spotka-nie, którego celem było podpisanie umowy pomiędzy Biskupem Andrzejem Czają, ordynariuszem diecezji opolskiej, a ks. Zdzisławem Szmeichelem SAC, wyższym przełożonym Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Na mocy tej umowy Ksiądz Biskup powierza Księżom Pallotynom dwie parafie w diecezji opolskiej: pw. Św. Tomasza Apostoła w Kietrzu i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ściborzycach Wielkich. W spotkaniu uczestniczyli także: ks. Sławomir Maizner SAC, administrator prowincjalny oraz biskup pomocniczy diecezji opolskiej Paweł Stobrawa, ks. Wojciech Lippa, kanclerz kurii oraz ks. Ginter Żmuda, ekonom diecezjalny.

Czytaj więcej

Autor:
s. Joanna Szczepanik SAC

ZAK: Rekolekcje i dni skupienia

Pomimo ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa, członkowie wspólnot ZAK Królowej Apostołów zdecydowali się w lipcu na uczestniczenie w następujących rekolekcjach i dniach skupienia: 4-5 lipca w Suwałkach, 6 lipca w Białymstoku, 8 lipca w Warszawie, 10-12 lipca w Lutomiersku k. Łodzi, 19 lipca oraz 24-26 lipca w Ołtarzewie.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

OŁTARZEW: Złoty Jubileusz Kapłaństwa

Minęło już 50 lat od 14 czerwca 1970 roku. W tym dniu czternastu absolwentów naszego Seminarium w Ołtarzewie, otrzymało święcenia kapłańskie przez posługę ks. arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego. Pierwszy rok kapłaństwa przeżywaliśmy w Gdańsku na tzw. „Tirocinium”, które było pewnego rodzaju stażem duszpasterskim według ustalonego programu.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

1 3 4 5 6 7 60