Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Meksyk: Święto Bożego Miłosierdzia

„Wspólnota świadków Jezusa prowadzonych przez Ducha Świętego” – taki podtytuł nadał Leonardo Medina Cabrera opisując w archidiecezjalnej gazecie „Mensajero” Święto Bożego Miłosierdzia w Tenango del Aire – parafrazując św. Łukasza (Dz 3, 42).

Wspomniał, że w Niedzielę Bożego Miłosierdzia tysiące wiernych nawiedza to sanktuarium, które znajduje się na terenie wiekowej parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, w rejonie wulkanów, aby być zjednoczonymi w niesamowitej wierze i nabożeństwie do Bożego miłosierdzia.

Czytaj więcej

Autor:
Bartłomiej Pałys SAC

Częstochowa: Wiosenny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego

We wtorek 10 kwietnia br. odbył się w Częstochowie wiosenny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządów Prowincjalnych obu pallotyńskich prowincji. Uczestnicy Zjazdu rozpoczęli dzień modlitwą jutrzni w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Dolinie Miłosierdzia. Pierwsza część spotkania – wspólna dla Prowincji Zwiastowania Pańskiego i Prowincji Chrystusa Króla – rozpoczęła się wystąpieniem przełożonego generalnego ks. Jacoba Nampudakama SAC. Ksiądz generał podzielił się swymi refleksjami i poszukiwaniami, przedstawiając dziesięć ważnych pytań: 1) W jakim stopniu żyjemy Ewangelią?; 2) Czy mamy ufność w Opatrzność Bożą?; 3) Czy praktykujemy jeszcze ubóstwo w życiu konsekrowanym?; 4) Ile czasu spędzamy na modlitwie?; 5) Na ile podejmowane przez nas prace są prawdziwym apostolstwem?; 6) Dlaczego wielu współbraci wstydzi się mówić o św. Wincentym Pallottim?; 7) Dlaczego 50-60% współbraci nie jest zainteresowanych Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego?; 8) Co dalej, jaka czeka nas przyszłość, skoro istnieją w Stowarzyszeniu prowincje składające się z 10-15 członków, a w wielu krajach (zwłaszcza w Europie) brakuje nowych powołań?; 9) Czy nie powinniśmy bardziej wyjść na zewnątrz, angażując się na polu misyjnym?; 10) Czy nie powinniśmy bardziej zadbać o własną formację na wszystkich etapach naszego życia? Pytania, które zadał przełożony generalny mają służyć – jak sam zaznaczył – dokonaniu swoistego rachunku sumienia.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC

Częstochowa: 25 lat istnienia Prowincji Zwiastowania Pańskiego

W poniedziałek, 9 kwietnia br., w liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego, odbyły się w Częstochowie centralne obchody Jubileuszu 25-lecia istnienia Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Rozpoczęła je Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Mszy św. przewodniczył J.E. ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, metropolita białostocki. Eucharystię koncelebrował przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam SAC, wyżsi przełożeni obu polskich prowincji: ks. Adrian Galbas SAC i ks. Zenon Hanas SAC, oraz licznie zgromadzeni księża pallotyni z Polski i z zagranicy. W celebracji uczestniczyli także: bracia pallotyni, Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego (pallotynki) z przełożoną prowincjalną s. Iwoną Nadziejko SAC na czele, oraz świeccy przedstawiciele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a także wielu innych wiernych.

Czytaj więcej

Autor:
ks. Przemysław Podlejski SAC, kl. Jan Jabłuszewski SAC

Częstochowa: Święto Bożego Miłosierdzia

W drugą niedzielę po Wielkanocy, 8 kwietnia 2018 roku, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie, w Święto Bożego Miłosierdzia miał miejsce odpust parafialny.

Świętowanie rozpoczęliśmy o godzinie 15.00, w godzinę Bożego miłosierdzia, w sanktuarium, gdzie miała miejsce koronka do miłosierdzia Bożego, w której polecaliśmy intencje nowenny, prosząc Boga o miłosierdzie „dla nas i całego świata”.

Czytaj więcej

Autor:
Wiesław Rychter SAC

1 65 66 67 68 69 72