Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

PAPUA-NOWA GWINEA: Święcenia diakonatu br. Janusza

Autor:
ks. Mirosław Lewandowski SAC

Miesiąc styczeń obfitował w wielkie i radosne wydarzenia dla wspólnoty pallotyńskiej naszej Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Po święceniach biskupich naszego współbrata ks. Adriana Galbasa SAC, na drugim końcu świata miała miejsce uroczystość święceń diakonatu. W dniu 19 stycznia br., w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Pokoju w Boram-Wewak, przez posługę biskupa Józefa Roszyńskiego SVD nasz wieloletni misjonarz br. Janusz Namyślak SAC został wyświęcony na diakona.

Świątynia, w której posługują pallotyńscy misjonarze, wypełniła się licznie zebranymi wiernymi, miejscowym duchowieństwem, misjonarzami z innych zgromadzeń pracujących w tej diecezji oraz księżmi z zagranicy. Obecne były siostry zakonne oraz przedstawiciele rodziny br. Janusza – jego siostry Ilona i Anna, i oczywiście wierni świeccy z terenów misyjnych. Z wielkim za-angażowaniem w przygotowanie i oprawę uroczystości włączyli się miejscowi parafianie oraz wierni przybyli z wysp, gdzie posługują nasi współbracia.

Po rozpoczęciu liturgii Delegat Przełożonego Prowincjalnego w Papui, ks. Dariusz Woźniak SAC, powitał ks. biskupa Józefa oraz wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Następnie poprosił o udzielenie br. Januszowi święceń w stopniu diakonatu.

Ksiądz Biskup podczas homilii wskazał na ważne momenty w posłudze misyjnej br. Janusza podkreślając, że jest dojrzałym misjonarzem, który przez prawie 18 lat dał się poznać jako gorliwy świadek Ewangelii. Zwrócił także uwagę na wielość zadań i różnorodność apostolskich działań podejmowanych przez br. Janusza oraz pomoc miejscowej ludności. W dalszej części homilii ukazał kim jest diakon i jakie są zadania, które ma spełniać we wspólnocie Kościoła.

Następnie w skupieniu modlitewnym wierni uczestniczyli w kolejnych elementach liturgii święceń, która była dla nich wielkim i niecodziennym wydarzeniem.

Na zakończenie liturgii Ksiądz Sekretarz ds. Misji w imieniu Przełożonego Prowincjalnego i Rady Prowincjalnej wyraził wdzięczność Bogu i ludziom za osobę diakona Janusza. Przekazał również błogosławieństwo papieża Franciszka i list gratulacyjny od ks. biskupa Adriana Galbasa SAC. Szczególne podziękowanie skierował do ks. biskupa Józefa Roszyńskiego SVD za udzielenie święceń diakonatu naszemu współbratu, który stał się darem dla Kościoła w Papui-Nowej Gwinei i Pallotynów. Ks. delegat Dariusz podziękował licznie przybyłemu duchowieństwu, siostrom zakonnym oraz wszystkim przybyłym na tę uroczystość. Także diakon Janusz wyraził swoją radość i wdzięczność za otrzymany sakrament.

Po zakończonej Eucharystii na placu przy kościele odbyła się druga część uroczystości – coś dla ciała i ducha. Można było skosztować miejscowych potraw oraz zapoznać się z elementami kultury i zwyczajów Papuasów.

Poprzez wstawiennictwo św. Wincentego Pallottiego dziękujemy Bogu za osobę diakona Janusza. Trwamy w nadziei, że Jezus Chrystus, Apostoł Ojca Przedwiecznego, ześle nam wiele nowych powołań misyjnych, o które także prosi i zabiega miejscowy ordynariusz, biskup Józef.