Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Białoruś

Autor:

 

BEREZA

DOM STOWARZYSZENIA

Brestskaja obł.

ul. Lenina 2A
225210 Bereza

tel./faks: (00375) 16 434 51 82

PARAFIA P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ (BEREZA)

tel.: (00375) 16 432 21 86

 

 

 

PARAFIA P.W. ŚW. ALEKSEGO (SIELEC)

PARAFIA P.W. OPIEKI NMP (SIEHNIEWICZE)

 

TOŁOCZYN

DOM STOWARZYSZENIA

Witebskaja obł.
ul. Lenina 48
211070 Tołczyn

tel.: (00375) 213 65 18 42

PARAFIA P.W. ŚW. ANTONIEGO

Witebskaja obł.
ul. Lenina 50
211070 Tołoczyn

tel.: (00375) 21 365 18 42

 

WORONOWO – HERMANISZKI

DOM STOWARZYSZENIA

Grodzieńskaja obł., Woronowskij rejon
ul. Jubilejnaja 47b
231391 Woronowo

tel./faks: (00375) 15 942 08 18
tel.: (00375) 15 942 09 58

PARAFIA P.W. ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA (WORONOWO)

 

PARAFIA P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ (HERMANISZKI)

Grodzieńskaja obł., Woronowskij rejon
ul. Centralna 35
231386 Hermaniszki

tel./faks: (00375) 15 942 50 94

 

MIŃSK