Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Gdańsk – Wrzeszcz

DOM STOWARZYSZENIA

ul. Skłodowskiej-Curie 3b
skr. poczt. 29
80-213 Gdańsk-Wrzeszcz

tel.: (0-58) 341 67 14
tel.: (0-58) 345 44 36 (rektor)
faks: (0-58) 345 69 21

e-mail: gdanskw@sac.org.pl

www: www.pallotyni-wrzeszcz.pl

PARAFIA P.W. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

adres: jak dom Stowarzyszenia

e-mail: mbczest@diecezjagdansk.pl

konto:

MILLENNIUM O/GDAŃSK
26 1160 2202 0000 0000 5069 4864