Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Wałbrzych

DOM STOWARZYSZENIA

ul. Poznańska 7
58-303 Wałbrzych

tel./faks: (74) 842 43 00

e-mail: walbrzych@sac.org.pl

konto:

WBK S.A. O/WAŁBRZYCH
06 1090 2271 0000 0005 8400 0310

PARAFIA P.W. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

adres: jak dom Stowarzyszenia

konto:

WBK S.A. O/WAŁBRZYCH
90 1090 2271 0000 0005 8400 1029

FILIE:

– p.w. MB Różańcowej (Glinik)
– p.w. św. Jadwigi (Rybnica)

adres: jak dom Stowarzyszenia