Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

POZNAŃ: Inauguracja posługi nowego Przełożonego Prowincjalnego

Autor:
ks. Krzysztof Freitag SAC

Dnia 25 marca 2020 roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, zgromadziliśmy się o godz. 12.00 w naszej domowej kaplicy z całą wspólnotą na modlitwie. Okoliczności tej modlitwy były wyjątkowe, ze względu na sytuację, która panuje obecnie na całym świecie…

Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od włączenia się w apel papieża Franciszka, by w południe z całym światem w modlitwie „Ojcze nasz” zawierzyć nasze wszystkie niepokoje i prosić Boga o uzdrowienie świata.

Następnie rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył nowo wybrany prowincjał, ks. Zdzisław Szmeichel SAC. Podczas niej złożył uroczyste przyrzeczenia i wygłosił homilię. Sądzę, że jej punktem centralnym była myśl, iż istotą całej posługi Przełożonego Prowincjalnego, jak i każdego członka Stowarzyszenia, jest służba; służba, w której wzorem jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Cechą charakterystyczną takiej posługi jest to, że każdy z nas ma się umniejszać po to, by Jezus wzrastał.

Po Eucharystii udaliśmy się wszyscy do refektarza na uroczysty obiad.