Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Poznań: Jubileusz 25-lecia święceń prezbiteratu

Autor:
ks. Przemysław Budziński SAC

Miesiąc maj w naszym pallotyńskim świecie jest czasem wielu rocznic i jubileuszy związanych ze święceniami kapłańskimi. W naszej poznańskiej wspólnocie dnia 9 maja przeżywaliśmy jubileusz 25-lecia święceń: ks. prowincjała Adriana Galbasa SAC, ks. wiceprowincjała Adama Kamizeli SAC i ks. Jerzego Bieńkowskiego SAC. Domowe świętowanie rozpoczęliśmy od najważniejszego wydarzenia dnia – Eucharystii, której przewodniczył ksiądz prowincjał, a koncelebrowali pozostali Jubilaci, księża z Zarządu Prowincjalnego i członkowie poznańskiej wspólnoty. Obecni byli również bracia ze wspólnoty oraz siostry pallotynki.

Na początku główny celebrans przywołał myśl papieża Benedykta XVI o wierności na drodze powołania, o nieustannym trwaniu przy Chrystusie. Nawet gdy młodzieńczy entuzjazm już opadł, pozostaje być wiernym na drodze powołania, towarzyszenia Chrystusowi. W homilii ks. Marek Chmielniak SAC, radca prowincjalny, zwrócił uwagę na otwartość na moc Ducha Bożego w życiu Filipa. Porównał on postawę bohatera pierwszego czytania (por. Dz 8, 26-40) do sytuacji Jubilatów – jak Filipa „Duch Pański porwał (…) i dworzanin już więcej go nie widział”, tak nasi Jubilaci byli prowadzeni przez Ducha po różnych pallotyńskich wspólnotach. Oddawali ludzi, którym służyli, pod opiekę innym, aby mogli dalej wzrastać w łasce Bożej, według Bożego zamysłu.

Na zakończenie Eucharystii ks. Andrzej Śliwka SAC, rektor wspólnoty, przypomniał placówki, w których posługiwali Jubilaci oraz wręczył papieskie błogosławieństwa. Został również odśpiewany hymn Te Deum, który wyrażał wdzięczność całej naszej wspólnoty Eucharystycznej za dar 25-lecia kapłaństwa ks. Adriana Galbasa SAC, ks. Adama Kamizeli SAC i ks. Jerzego Bieńkowskiego SAC.

Po Mszy św. wspólne świętowanie przedłużyło się o obiad oraz wieczorną rekreację.

Dostojnym Jubilatom życzymy, aby słowa św. Wincentego Pallottiego: „Nie rozum, lecz Bóg! Nie wola, lecz Bóg! Nie serce, lecz Bóg! Bóg zawsze i we wszystkim.” Były dalej ich mottem kapłańskiej służby w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego dla nieskończonej chwały Bożej.