Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

POZNAŃ: Pożegnanie śp. br. Tadeusza

Autor:
ks. Przemysław Budziński SAC

W czwartek 19 grudnia jako wspólnota pallotyńska pożegnaliśmy naszego współbrata śp. br. Tadeusza Wojciechowskiego SAC. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca od modlitwy różańcowej prowadzonej przez siostry pallotynki. Następnie o godz. 11.30 została odprawiona Eucharystia pogrzebowa, której przewodniczył Biskup Nominat ks. Adrian Galbas SAC. Na początku Mszy św. rektor poznańskiej wspólnoty, ks. Andrzej Śliwka SAC, przytoczył biogram śp. br. Tadeusza. Słowo Boże podczas Eucharystii wygłosił, pełniący obowiązki wyższego przełożonego, ks. Adam Kamizela SAC. Kaznodzieja podkreślał, że na prośbę zawartą w testamencie śp. br. Tadeusza, nie będzie mówił o nim samym, ale – jak sam poprosił – o śmierci. Ks. Adam zaakcentował przemijalność życia człowieka, której świadomość miał br. Tadeusz – przytoczył słowa, które wypowiedział do niego zmarły: „Ty myślisz, co będziesz robił dalej w naszym Stowarzyszeniu, a ja już muszę się zbierać z tego ziemskiego życia”. Kaznodzieja zwrócił uwagę na te pytania, dotyczące śmierci każdego z nas, czy jesteśmy tego świadomi, czy żyjemy pełnią miłości względem drugiego człowieka. Została także przytoczona myśl św. Wincentego Pallottiego: „Za łaską Bożą chcę tak wykorzystać czas, jakby go wykorzystał zmarły, gdyby mógł wrócić do życia”.

Na zakończenie Eucharystii słowo podziękowania skierował ks. Andrzej Śliwka SAC – personelowi medycznemu w Poznaniu, w hospicjum w Szczecinie oraz br. Marcinowi Woźniczce SAC, który do ostatnich dni wyjazdu opiekował się zmarłym współbratem, podkreślając trud włożony w pomoc br. Tadeuszowi. Przeczytany został także list skierowany przez kursowego br. Adama Fułka SAC. Zakończeniem uroczystości w kościele były modlitwy nad trumną śp. br. Tadeusza, które poprowadził ks. Adam Kamizela SAC.

Następna część uroczystości odbyła się na cmentarzu Junikowo, gdzie ks. Andrzej Śliwka SAC odprowadził naszego zmarłego Współbrata na miejsce spoczynku w pallotyńskiej kwaterze. W uroczystościach uczestniczyła rodzina śp. br. Tadeusza Wojciechowskiego SAC, siostry pallotynki, siostry szensztackie, nasi współbracia z innych domów oraz współbracia poznańskiej wspólnoty.

Obowiązkiem wynikającym z naszego prawa jest modlitwa za zmarłego współbrata, ale niech ona nie pozostanie tylko obowiązkiem, lecz pragnieniem serca każdego z nas. Niech każda śmierć będzie dla każdego z nas przypomnieniem, że również my kiedyś będziemy potrzebowali tej pomocy od żyjących Współbraci, a do tego momentu pamiętajmy, że rzeczą świętą i zbawienną jest modlić się za zmarłych. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie