Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Poznań: Święto patronalne pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego

Autor:
dk. Szymon Pakuła SAC

Dnia 25 marca 2019 roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, poznańska prowincja pallotynów obchodziła swoje święto patronalne. O godz. 12.00 w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallottiego odprawiona została Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Fabrizio Vantini, wikariusz generalny diecezji Arezzo – Cortona – Sansepolcro (Włochy).

Eucharystię koncelebrowali księża prowincjałowie obu polskich prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego: ks. Adrian Galbas SAC (Prowincja Zwiastowania Pańskiego) i ks. Zenon Hanas SAC (Prowincja Chrystusa Króla) oraz współbracia pallotyni z polskich placówek. Eucharystię koncelebrował również proboszcz i rektor z Arezzo, ks. Michał Zbrojkiewicz SAC.

Podczas uroczystości obecne były także siostry zakonne, wśród nich przełożona prowincjalna sióstr pallotynek, s. Iwona Nadziejko SAC, parafianie, dobroczyńcy pallotynów i członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, na czele z przewodniczącym Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK, p. Markiem Kalką.

W homilii ks. Vantini przypomniał, że wejście Boga w historię świata ma fundamentalne znaczenie dla naszego przeżywania historii. Jako lud Boży właśnie dzisiaj uświadamiamy sobie, że wcielenie Boga nadaje sens naszemu istnieniu, naszej egzystencji. Ewangelia o zwiastowaniu Maryi pomaga nam również na nowo odkryć prawdę, że jesteśmy wybrani przez Boga oraz odnowić nasze powołanie w każdym stanie życia, w jakim się znajdujemy – stwierdził kapłan. W dalszej części homilii kaznodzieja zwrócił uwagę, że Maryja jako Matka Kościoła uczy swoje dzieci modlitwy. Jej prosty dialog z aniołem staje się schematem modlitwy każdego z nas. Podsumowując natomiast stwierdził: Anioł odchodzi od Maryi, ale Bóg już na zawsze wchodzi w historię.

Po homilii miał miejsce obrzęd przyjęcia jednej kandydatki do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, która złożyła Akt Zaangażowania Apostolskiego.

Na zakończenie liturgii głos zabrał p. Marek Kalka, który wskazał na odpowiedzialność każdego człowieka ochrzczonego za Kościół oraz podziękował za dobro, którego doświadczył od księży i braci pallotynów.

Następnie słowa wdzięczności wobec wszystkich uczestników uroczystości wyraził ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC.

Po Mszy św. zaproszeni goście udali się na dalsze świętowanie do refektarza na uroczysty obiad.

Obchody święta patronalnego prowincji były czasem wspólnego dziękczynienia za wszelkie łaski, jakimi Bóg obdarza Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego oraz pallotyńską Prowincję Zwiastowania Pańskiego.

Niech dzisiejsza uroczystość, w której pochylamy się nad tajemnicą wcielenia Syna Bożego i nad wypowiedzianym przez Maryję „fiat” dla Bożego planu zbawienia, będzie dla wszystkich inspiracją do sposobu życia na wzór Maryi, która wolę Boga poznała, przyjęła i uczyniła swoją.