Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Poznań: Wizyta Metropolity Poznańskiego

Autor:
ks. Zbigniew Rembisz SAC

Rano 22 stycznia o godz. 7.30, w uroczystość św. Wincentego Pallottiego, gościliśmy w naszej wspólnocie księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Ksiądz Arcybiskup przewodniczył uroczystej koncelebrze i wygłosił do nas okolicznościowe kazanie. W koncelebrze uczestniczyli księża pracujący w Pallottinum, duszpasterze z parafii, pracownicy Wydawnictwa, Drukarni oraz licznie zebrani parafianie.

Dostojnego gościa na początku uroczystości przywitał ks. dyrektor Zbigniew Rembisz SAC, a na zakończenie uroczystej liturgii podziękowanie, za modlitwę i życzliwość wobec całej pallotyńskiej wspólnoty, ks. prowincjał Adrian Galbas SAC.

Po Mszy św. wszyscy Pallotyni wraz z Księdzem Arcybiskupem udali się na uroczyste śniadanie. W luźnej braterskiej atmosferze mogliśmy porozmawiać z Gościem o planach wydawniczych, oraz podzielić się dotychczasowymi osiągnięciami. Spotkanie zakończyło się zrobieniem wspólnej pamiątkowej fotografii.