Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Projekt NFOSIGW

OPIS PROJEKTU

W ramach programu priorytetowego nr 3.1.2, „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, Beneficjent Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Poznaniu, realizuje Inwestycje pt. „Termomodernizacja budynku Domu Mieszkalnego oraz Domu Rekolekcyjnego z Kościołem przy ul. Piastowskiej 7 w Ząbkowicach Śląskich”

Inwestycja została dofinansowana przez NARODOWEGO FUNDUSZU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie w 95% formie dotacji oraz pożyczki.

Inwestycja obejmuje wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych dla obiektów Domu Mieszkalnego oraz Domu Rekolekcyjnego z Kościołem w Ząbkowicach Śląskich. W zakres prac budowlanych wchodzą:

• Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych Domu Mieszkalnego i kuchni,
• Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych piwnic Domu Mieszkalnego z Kaplicą,
• Ocieplenie ścian wewnętrznych między nieogrzewanymi strychami a ogrzewanymi pomieszczeniami,
• Ocieplenie dachu kuchni przy Domu Rekolekcyjnym, wykonanie nowego pokrycia dachowego.
• Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem Domu Mieszkalnego,
• Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem Kaplicy,
• Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem Kaplicy
• Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem Domu Rekolekcyjnego,
• Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe
• Modernizacja instalacji c.o.
• Modernizacja instalacji c.w.u.
• Wykonanie instalacji PV o mocy 6,25kW
• Wymiana opraw świetlnych na nowe LED,
• Dostawa i montaż elektronicznego systemu zarządzania energią w budynku BEMS, zarządzającego wszystkimi instalacjami wewnętrznymi budynku tj. c.o., c.w.u. oświetlenie. System zapewni kontrolę, regulację, optymalizację i monitorowanie warunków klimatycznych poprzez sterowanie praca poszczególnych instalacji.

 

Głównym cele realizacji przedsięwzięcia to:

1. Redukcja emisji CO2.
2. Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
3. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w budynku.
4. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku.

 

Realizacja planowanego zakresu prac przyczyni się do osiągnięcia powyższych celów na następującym poziomie:

1. Redukcja emisji CO2 94,49 Mg/CO2/rok (45,58% oszczędności)
2. Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 6,02 MWh/rok
3. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w budynku 1027,54 GJ/rok (36,33% oszczędności)
4. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku 2615,32 GJ/rok (84,15% oszczędności)

 

STAN PRZED TEMOMODERNIZACJĄ – WRZESIEŃ 2019

STAN W TRAKCIE TERMOMODENIZACJI – LUTY-LISTOPAD 2020

STAN PO TERMOMODERNIZACJI – GRUDZIEŃ 2020