Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Projekty – inwestycje

Zamawiający informuje, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem – zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji inwestycji – „Budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole Pallotyńskiej w Chełmnie” wpłynęły trzy oferty, z czego dwie nie zawierały braków formalnych tj. oferta firmy Usługi Ogólnobudowlane Paulina Duc – Rychwałd oraz oferta Agro – Projects sp. z o.o. sp. k. – Kościan.

W wyniku przeprowadzenia negocjacji z ww. firmami Usługi Ogólnobudowlane Paulina Duc – Rychwałd przedłożyła w dniu 18.02.2020 r. ofertę na kwotę 4.000.000,00 zł brutto, która to oferta była korzystniejsza.

 

Z tym też Wykonawcą Zamawiający zawarł  umowę na roboty budowlane, których zakończenie planowane jest na koniec br.

 

W imieniu Zamawiającego

ks. Paweł Orpik SAC