Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Rekolekcje w Magdalence

Autor:
kl. Maksim Bolandz SAC

Od 5 do 7 marca 2018 r. alumni V roku Wyższego Seminarium Duchowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie prowadzili rekolekcje szkolne w Magdalence. Pomagali im alumni IV i III roku. Rekolekcje były skierowane do uczniów II, III klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Czas rekolekcji to z jednej strony czas odnowy, a z drugiej czas podejmowania wyzwań. Nasi pallotyńscy alumni podjęli kolejne wyzwanie w postaci prowadzenia rekolekcji i z wielką satysfakcją osiągnęli wyznaczony cel. Oto kilka świadectw bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie rekolekcji.

Al. Szymon Pakuła SAC opowiada: „Myślą przewodnią rekolekcji były słowa Jezusa skierowane do uczniów pod Cezareą Filipową: A wy za kogo Mnie uważacie? (Mk 8, 29). Na początku rekolekcji przyjrzeliśmy się niektórym zafałszowaniom obrazu Boga, tzw. nieprawdziwym wyobrażeniom na Jego temat. W dalszej części wybrzmiała prawda o tym, że Jezus Chrystus jest ciągle obecny i działa również dziś! Jego działanie jest niekiedy wręcz bardzo spektakularne – dokonują się cuda, uzdrowienia, nawrócenia… Potwierdzają to świadectwa konkretnych ludzi, których wysłuchaliśmy za pomocą multimediów.

Szukanie i odnajdywanie Boga we wszystkim, przeżywanie wiary w życiu codziennym, sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystia – oto są tematy, które zostały poruszone drugiego dnia rekolekcji. Ostatnia część naszego spotkania miała charakter „powołaniowy”. Uczestnicy usłyszeli świadectwo powołania al. Jana Jabłuszewskiego SAC, a także moje świadectwo, oraz obejrzeli krótki film o powołaniu do kapłaństwa.

Dzień trzeci natomiast był dniem rekolekcji dla uczniów szkoły podstawowej. Wraz z al. Łukaszem Peterwasem SAC, al. Janem Jabłuszewskim SAC oraz al. Michałem Owczarzem SAC, spędziliśmy czas z uczniami II i III klasy. Był to czas poznawania Pana Boga, rozmawiania o Nim, modlitwy oraz wspólnej zabawy. Na zakończenie uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej, w której udział wzięli uczniowie ze wszystkich klas”.

Z kolei al. Jarosław Dragan SAC zaznacza: „Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży są bardzo trudnym wyzwaniem dla nas, prowadzących. Bardzo trudno dotrzeć do młodego człowieka, mimo, że nie mamy tak wielkiej różnicy wieku, ale jest to już inna młodzież. Próbowaliśmy zasiać w nich ziarno wiary w Boga Żywego. Bardzo dużą pomocą była sama nasza wspólnota pallotyńska – nie było takiego poczucia, że to „ja sam” prowadzę te rekolekcje, a było przekonanie, że to nasza wspólna praca, że my wspólnie ewangelizujemy i niesiemy odpowiedzialność. Za wszystkie dobre owoce naszej pracy niech Bogu będą dzięki”.

I na koniec al. Dominik Gaładyk SAC podkreśla: „Był to czas ewidentnego działania Pana Boga. Spotkanie formacyjne zostało zatytułowane przeze mnie: „Świętość jest COOL, czyli Codziennie OdrObinę Lepszy”. Chciałem ukazać świętość jako stan normalny człowieka, zdobywany małymi krokami, jako coś możliwego dla zwykłego, przeciętnego „Kowalskiego”. Ostatniego dnia pobytu w Magdalence współprowadziłem wraz z al. Jarosławem Draganem SAC rekolekcje dla klas: 0 i I Szkoły Podstawowej. Mówiliśmy dzieciom o tym, kim jest ksiądz. Przybliżyliśmy im historię m.in. Daniela. Poprzez zabawę i rozmowę przybliżaliśmy się do Boga, który jak wierny przyjaciel jest zawsze przy nas”.