Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Rosja: Pani Fatimska – módl się za nami

Autor:
ks. Ivan Vysotski SAC i ks. Siarhei Bildzis SAC

Maryja prosi często o nawrócenie Rosji. Pragnienie Maryi chcemy i my w naszej wspólnocie pallotyńskiej – w Czelabińsku na terenie Rosji – też realizować. Wielką łaską, którą Bóg daje nam w Maryi, jest dar kopii figury Matki Bożej Fatimskiej, którą otrzymała nasza wspólnota parafialna. Figurę ofiarowało nam Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej z Zakopanego na Krzeptówkach. Tam też, w czasie wrześniowych uroczystości fatimskich, została ona poświęcona przez kardynał Roberta Saraha.

7 grudnia br. Maryja dotarła do naszej parafii. Nasza wspólnota długo czekała na to spotkanie. Było wiele przygotowań w świątyni – przygotowana została specjalna kapliczka dla Matki Bożej Fatimskiej, ale przede wszystkim pragnęliśmy przygotować nasze serca i dusze na spotkanie z Maryją. Już od 5 grudnia mieliśmy rekolekcje dotyczące objawienia Maryi w Fatimie. Poprowadził je ks. Siarhei Bildzis SAC. Na spotkanie z Maryją przybyło wielu parafian i gości. 7 grudnia o godz. 21.00 oczekiwaliśmy na przybycie figury – śpiewaliśmy pieśni maryjne, modliliśmy się na różańcu i każdy z nas trzymał zapaloną świecę. Około godz. 22.00 „Maryja podjechała” do naszego kościoła, a przewodnikiem był nasz współbrat ks. Piotr H. Jankowski SAC, który czuwał jak anioł i żołnierz przy Maryi. Ze śpiewem i wielką radością w procesji weszliśmy do świątyni. Modlitwę na przywitanie Maryi odmówił ks. proboszcz Ivan Vysotski SAC. Po modlitwie został odśpiewany przez braci grekokatolików hymn do Maryi – „Akatyst”.

8 grudnia przeżywaliśmy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – nasza parafia jest pod tym wezwaniem. Tak więc mieliśmy odpust parafialny. O godz. 12.00 była Msza św., a wieczorem – od 20.00 do 24.00 – odbyło się modlitewne czuwanie przy Maryi. Również wieczorem do naszej wspólnoty dołączył nasz pasterz, ksiądz biskup Józef Wert, ordynariusz nowosybirskiej diecezji.

W niedzielę 9 grudnia o godz. 9.00 rozpoczęła się modlitwa do Matki Bożej, a o 10.00 była uroczysta Msza św. z formularza o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Józef Wert, a koncelebrowali: ks. Piotr H. Jankowski SAC przedstawiciel Zarządu Prowicjalnego naszej prowincji, ks. proboszcz Ivan Vysotski SAC i ks. wikariusz Siarhei Bildzis SAC. Na uroczystość przybyło wielu parafian oraz gości z Jekaterynburga, a wśród nich siostry pallotynki na czele z przełożoną prowincjalną. Maryja wokół siebie zebrała wielu uczniów – jak kiedyś w wieczerniku Apostołów. Podczas Eucharystii ksiądz biskup podkreślił bardzo ważną misję Maryi w dziele zbawienia człowieka. Po Mszy św. nastąpiła modlitwa i „Akt poświęcenia siebie Maryi”, następnie w procesji wnieśliśmy Maryję do nowo wybudowanej kaplicy, którą poświęcił ksiądz biskup.

Dalsze świętowanie odbyło się w naszej teatralnej salce: dzieci przygotowały przedstawienie teatralne, parafianie śpiewy. Wszystko uwieńczył dobry i smaczny obiad. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas i prosimy, aby Maryja nas prowadziła drogą do Jezusa Chrystusa. Z darem modlitwy.

ks. Ivan Vysotski SAC i ks. Siarhei Bildzis SAC