Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Spotkania Modlitewno-Formacyjne ZAK

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

Wieczernik ZAK w Koszalinie

Animatorką wspólnoty modlitewnej ZAK w Koszalinie jest Henryka Polak, która od 1986 roku uczestniczy w rekolekcjach dla wspólnot ZAK Królowej Apostołów. Akt poświęcenia się Bogu w ZAK złożyła 16 maja 1992 roku.

Początki wspólnoty wiążą się ze spotkaniami modlitewnymi w domu Marii Tomaszewskiej, która była lekarzem na emeryturze. Ze względu na wiek i stan zdrowia zaproponowała zainteresowanym osobom, aby spotkania odbywały się w jej domu. Po jej śmierci spotkania modlitewno-formacyjne wspólnoty odbywają się w budynku kurii biskupiej, w kaplicy i jadalni sióstr pallotynek, które sprawują duchową opiekę nad wspólnotą. Ja wspieram wspólnotę modlitwą i korespondencją. Raz w roku jadąc na rekolekcje w Mrzeżynie zajeżdżam na kilka godzin do Koszalina, aby w duchu Wieczernika Królowej Apostołów trwać ze wspólnotą na modlitwie i rozważaniach formacyjnych, związanych z charyzmatem św. Wincentego Pallottiego.

W tym roku przybyłem tam 1 czerwca, korzystając z gościnności sióstr pallotynek. Ponieważ był to piątek, ze względu na osoby pracujące zawodowo, nasze trwanie na modlitwie w kaplicy i „sali na górze” rozpoczęliśmy dopiero o godz. 17.00. Najpierw przeżyliśmy eucharystyczny wymiar Wieczernika. Po Komunii św., podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, uczciliśmy litanią Najświętsze Serce Pana Jezusa i przyjęliśmy jego błogosławieństwo. Potem była agapa, podczas której w rodzinnej atmosferze dzieliliśmy się darami serca. Ja, do różnego rodzaju ciast i kanapek, dołożyłem obrazki i modlitwy do Ducha Świętego, Matki Bożej Królowej Apostołów, św. Wincentego Pallottiego i bł. Elżbiety Sanny. Ucałowaliśmy też ich relikwie oraz bł. Józefa Stanka. Apelem Jasnogórskim zakończyliśmy nasze trwanie na modlitwie z Maryją.

Rozważając 3 tajemnicę chwalebną różańca św. – zesłanie Ducha Świętego, zawierzyliśmy Królowej Polski i Oblubienicy Ducha Świętego, całą pallotyńską rodzinę oraz naszą Ojczyznę, słowami św. Wincentego Pallottiego: „O Pani moja, Najświętsza Maryjo, błagam Cię, weź Polskę w swoje ręce”.