Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Szczecin: Uroczystości fatimskie oraz poświęcenie studia nagrań „Oberżyna Studio”

Autor:
ks. Marek Brożyna SAC

W kościele parafialnym p.w. św. Jana Ewangelisty, w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, odbywały się uroczystości fatimskie. Przewodniczył im przełożony prowincjalny księży pallotynów ks. Adrian Galbas SAC. Kościół licznie wypełnił się wiernymi czcicielami Matki Bożej Fatimskiej z parafii oraz całego Szczecina. Zgromadzeni na Eucharystii usłyszeli Ewangelię, przepiękny fragment modlitwy Jezusa z Ostatniej Wieczerzy. Ksiądz Prowincjał nawiązując do Ewangelii zachęcił wszystkich do modlitwy. Tego dnia, jak rzekł Ksiądz Prowincjał, „jest jeden powód, dla którego Maryja nam o tym przypomina. Tym powodem jest modlitwa samego Jezusa. A chrześcijanin to jest ten, kto w swoim życiu naśladuje Chrystusa – Jego postawy, Jego czyny, gesty, Jego życie. Jeśli więc Chrystus modlił się po to, by nam dać wzór i przykład modlitwy, to nie można być chrześcijaninem bez modlitwy. Modlitwa jak podziemna rzeka przenika całe życie Chrystusa. Modli się razem, indywidualnie, w dzień i w nocy, dziękczynnie, błagalnie, przebłagalnie”. Po Mszy św. wokół kościoła przeszła procesja z figurą Matki Bożej, Fatimskiej Królowej Pomorza, niesiona przez wiernych.

Po uroczystościach zaproszeni goście wraz z radą parafialną udali się do utworzonego przez ks. Marka Brożynę SAC studia nagrań „Oberżyna Studio”. Pomieszczenia zostały poświęcone przez Wyższego Przełożonego Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Adriana Galbasa SAC. Ksiądz Prowincjał wypowiedział w tym miejscu także życzenia: „niech wszystko, co tu się dzieje, w tym miejscu i poprzez to miejsce, służyło chwale Jezusa, Najwyższego Kapłana i chwale Maryi. Wierzymy, że Pan Jezus będzie obdarzał i to miejsce, i tę pracę wykonywaną, swoim błogosławieństwem, a Maryja swoim wstawiennictwem”. Patronem studia został bł. ks. Józef Stanek SAC, którego relikwie zostały zainstalowane w 20-tą rocznicę jego beatyfikacji. „Zapewne ten nieprzeciętny i mężny kapłan, męczennik II wojny światowej” – jak wspomniał Ksiądz Prowincjał – „będzie wspierał swym orędownictwem dzieła w tym studiu tworzone”.

Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją w zakonnym refektarzu.