Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

SZKOCJA: Doroczna pielgrzymka Polonii

Autor:
ks. Leszek Więcaszek SAC

Każdego roku w ostatnią niedzielę sierpnia, Polacy mieszkający w Szkocji obchodzą uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, biorąc udział w dorocznej pielgrzymują do Carfin, aby razem modlić się i duchowo łączyć z jasnogórskimi pielgrzymami u Tej, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie.

Pierwsza pielgrzymka naszych żołnierzy w polskich mundurach miała miejsce w roku 1940. Prowadził ją biskup polowy Józef Gawlina. W kolejnych latach wielokrotnie przybywali na tę pielgrzymkę: ks. Kardynał Władysław Rubin i ks. Arcybiskup Szczepan Wesoły. Kardynał Rubin w roku 1983 poświęcił piękną polską kapliczkę, którą zaprojektował i wykonał Tadeusz Zieliński, rzeźbiarz sławnego wizerunku Matki Boskiej Kozielskiej.

Tuż obok naszej kapliczki Szkoci umieścili pomnik św. Jana Pawła II, aby w ten sposób upamiętnić jego pielgrzymkę do Szkocji w roku 1982. Choć intencja i pomysł był wspaniały, to jednak wykonanie rzeźby okazało się zupełnie nieudane.

Po ustaniu działań wojennych, a więc w roku 1946, na rozległych przestrzeniach Kaledonii, gdzie wciąż istniały liczne obozy z naszymi rodakami, liczba kapelanów wzrosła do 50 (na każdego kapłana w tym czasie przypadało 1250 żołnierzy). Oprócz księży diecezjalnych byli także księża zakonni (samych Oblatów było 18). Po demobilizacji w roku 1947 rozpoczął się drugi okres dziejów polskiego osiedlania w Szkocji. Ks. Prymas August Hlond utworzył wtedy Polską Misję Katolicką, mianując ks. infułata Ludwika Bombasa w Edynburgu pierwszym rektorem. Na zorganizowanie polskiego duszpasterstwa pozostało już tylko 10 kapłanów, ponieważ z 64 tys. żołnierzy, ponad 50 tys. rozproszyło się po całym świecie.

Każdego roku w modlitwie wyrażamy naszą wdzięczność tym wszystkim, którzy brali udział w szkockich pielgrzymkach do Carfin, którzy doszli do kresu swojej wędrówki. W tej wielkiej rzeszy pątników przypomnę kapłanów, którzy przybyli do Szkocji i od samego początku (od 1940 roku) towarzyszyli naszym żołnierzom: ks. infułat Ludwik Bombas, Rektor Misji + 1968; ks. kanonik Jan Gruszka + 1974; ks. prałat Franciszek Lorenc + 1977; ks. prałat Vincenty Nagi Drobina, Rektor Misji + 1988; o. Pius Lewandowski OFM + 1997; ks. kanonik Bolesław Szuberlak + 2000; ks. Antoni Dębkowski SAC + 2004.

Wtedy to Generał Stanisław Maczek, którego pamiątkową tablicę umieszczono w katedrze w Edynburgu, tworzył w Szkocji I Dywizję Pancerną, z którą w roku 1944 wyruszył na kontynent, wyzwalając spod niemieckiej okupacji północną Francję, Belgię i Holandię. Na tym zwycięskim szlaku towarzyszyło 20 kapłanów. W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło tylko siedmiu księży, spośród duchownych pracujących w Szkocji.

Przy tej okazji pragnę wyrazić serdecznie podziękowanie księdzu Marianowi Łękawie SAC, długoletniemu rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji, za pracę wśród Polonii. Do jego obowiązków należało organizowanie i koordynowaniu życia religijnego Polonii na terenie Szkocji. Konferencja Episkopatu Polski obowiązek ten przekazała naszej prowincji.