Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Toruń: Obrona doktoratu ks. Radosława Herki SAC

Autor:
ks. Marek Kożak SAC

Dnia 24 września 2018 roku, na Wydziale Teologii Praktycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia, o godz. 11.00 w Sali Magna, odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgr. lic. Radosława Bernarda Herki SAC (obrona doktoratu). Tytuł rozprawy: „Katecheza dorosłych w dziele nowej ewangelizacji na tle przemian społeczno-kulturowych w Polsce”. Poprowadził ją prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych wydziału teologii UMK, ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński. Recenzentami byli: ks. biskup Wojciech Osial oraz ks. dr hab. Piotr Duksa. Członkami komisji byli ponadto profesorowie: Zbigniew Wanat, Kazimierz Skoczylas, Piotr Roszak, Jan Perszon. Na obronę doktoratu ks. Radka licznie przybyli także goście: ks. wiceprowincjał Adam Kamizela SAC, emerytowany profesor ks. Jerzy Bajgrowicz, kursowi księdza doktoranta, rodzina, przyjaciele (w sumie 40 osób).

Ks. Radosław podjął ważny i aktualny temat katechezy dorosłych. Słusznie zauważył pewną ogólną tendencję ks. biskup Wojciech, że Pan Jezus błogosławił dzieci, a nauczał dorosłych; my dziś często odwrotnie, nauczamy dzieci, a błogosławimy dorosłych. Praca doktorska, jak zauważyło trafnie kilku członków komisji, przyczyni się z pewnością do dyskusji nad tym ważnym aspektem działalności Kościoła katolickiego w Polsce. A może nawet sam doktorant stanie się ojcem licznych nowych pomysłów, jak zagospodarować tę nieuprawianą działkę Kościoła. Przewodniczący wystosował nawet apel do przełożonych ks. Radosława, aby umożliwić mu działanie na tym polu.

Ksiądz doktorant otrzymał wiele pochwał z ust komisji, a sama publiczna dyskusja odbyła się w dobrej atmosferze.

Ostatecznie, po krótkiej naradzie komisji, został ogłoszony werdykt – komisja pozytywnie ocenia publiczną obronę doktoratu i przedkłada swoją decyzję radzie wydziału.

A więc… mamy nowego doktora w naszym Stowarzyszeniu – ks. dr. Radosława Bernarda Herkę SAC. Oby jego wiedza i umiejętności przyczyniły się dla dobra Kościoła, dla zbawienia dusz i zniszczenia grzechu, według charyzmatu naszego Założyciela – św. Wincentego Pallottiego.