Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

WADOWICE: Rekolekcje ZAK w kopieckim wieczerniku

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

W dniach 27-29 kwietnia 2018 r. odbyły się kolejne rekolekcje dla wspólnot ZAK Królowej Apostołów z Andrychowa i Górnego Śląska. Do najstarszego domu pallotyńskiego w Polsce przybyły 22 osoby. Weszliśmy do „sali na górze” – do kaplicy na II piętrze – i trwaliśmy na modlitwie razem z Maryją i św. Wincentym Pallottim, wpatrując się w piękny obraz Królowej Apostołów. Modliliśmy się o dary Ducha Świętego dla nas i wszystkich członków ZAK.

W oparciu o teksty biblijne rozważaliśmy działanie Ducha Świętego w zbawczym dziele Chrystusa. Podjęliśmy również refleksję nad encykliką Jana Pawła II o Duchu Świętym, która jest materiałem do spotkań w naszych wspólnotach w bieżącym roku. Nawiązując do programu duszpasterskiego w Polsce, rozważaliśmy wypowiedzi papieża Franciszka o sakramencie bierzmowania i darach Ducha Świętego.

Po obiedzie w sobotę ks. Jacek Jezierski SAC zaprosił nas do szkoły kopieckiej, której jest dyrektorem. Przy kawie w pokoju nauczycielskim mówił o różnych sprawach, związanych z funkcjonowaniem szkoły i problemach edukacyjno-wychowawczych.

W sobotni wieczór zaproponowałem uczestnikom rekolekcji film. Spośród różnych propozycji wybrali filmową prezentację Misterium Męki Pańskiej: „Odnaleziony chleb”, w wykonaniu kleryków naszego WSD w Ołtarzewie, których chcieli zobaczyć przynajmniej na filmie, skoro ich teraz na Kopcu nie ma. Kiedy był na Kopcu nowicjat, to podczas rekolekcji było też spotkanie z nowicjuszami. Pozostały nie tylko wspomnienia, bo wielu członków naszych wspólnot ZAK wspiera WSD w Ołtarzewie swoimi modlitwami i ofiarami.

Wychodząc z rekolekcyjnego wieczernika dziękowaliśmy Bogu za odnowienie i umocnienie przyjaźni z Nim, i między nami, w pallotyńskiej rodzinie.