Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

WARSZAWA: 25 stycznia na Pszczyńskiej

Autor:
współbracia z Pszczyńskiej

Tytułem kaplicy wspólnoty w Warszawie przy ul. Pszczyńskiej jest „Nawrócenie Świętego Pawła”. W związku z przypadającą uroczystością 25 stycznia, ks. rektor Krzysztof Biernat SAC zaprosił ks. arcybiskupa Tadeusza Wojdę SAC, metropolitę białostockiego, aby przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię. W uroczystości wzięli udział, obok domowników, księża duszpasterze z okolicznych parafii oraz siostry pallotynki wraz z Przełożoną Prowincjalną.

Homilista wychodząc od jasności z nieba, jaka oświecała św. Pawła (Dz 22, 6. 9) ukazał znaczenie światła w historii zbawienia. Nawiązując do tekstów biblijnych zaakcentował tożsamość Chrystusa z Jego Mistycznym Ciałem, które my wszyscy wraz z Nim tworzymy. Podczas Eucharystii, po Credo, arcybiskup Wojda pobłogosławił koronę i nałożył ją na głowę figury Matki Bożej Fatimskiej, która znajduje się w kaplicy. Fundatorem korony był ks. Tomasz Borowski SAC. Po liturgicznej celebracji obchody zostały przeniesione do refektarza, na wspólnotowy obiad.

Przed Mszą św. miało miejsce również spotkanie kolegów kursowych, a mianowicie: arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC, ks. Zbigniewa Lewandowskiego SAC, regionała z Brazylii i ks. Jacka Nowaka SAC.