Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Warszawa: Dar jubileuszowy dla Prezydenta RP

Autor:
ks. Zbigniew Rembisz SAC

Mszały i Lekcjonarze dla kaplic prezydenckich – ze specjalną jubileuszową grafiką projektu ks. Krzysztofa Oleszczaka SAC – zostały przekazane osobiście w pałacu prezydenckim przez: ks. Wojciecha Pietrzaka SAC, ks. Czesława Parzyszka SAC, ks. Stanisława Tylusa SAC i ks. dyr. Zbigniewa Rembisza SAC, Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie w przeddzień uroczystości jubileuszowych 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

O godz. 8.00 rano w kaplicy pałacu prezydenckiego odprawiona została Msza św., a następnie miało miejsce krótkie spotkanie z Panem Prezydentem. Przekazaliśmy wspomniane dary, życzenia od Pallotynów oraz zapewniliśmy o naszej modlitwie w intencji Prezydenta RP i Ojczyzny.