Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

WARSZAWA: Obrona doktoratu ks. Mariusza Marszałka SAC

Autor:
kl. Michał Jaworowski SAC

Dnia 14 stycznia 2020 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego miała miejsce, zwieńczona pomyślnym nadaniem tytułu doktorskiego, publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Mariusza Marszałka SAC o tytule: Proces erygowania oraz zatwierdzania instytutów i nowych form życia konsekrowanego w świetle obowiązującego prawa kanonicznego i praktyki Stolicy Apostolskiej.

Promotorem pracy doktorskiej ks. Marszałka była s. dr hab. Bożena Szewczuk, profesor UKSW. Dwóch recenzentów tejże pracy to: ks. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki oraz ks. dr hab. Przemysław Michowicz.

Na początku miało miejsce uroczyste powitanie zgromadzonych osób. Następnie siostra promotor przedstawiła pokrótce sylwetkę i dotychczasowy dorobek naukowy ks. Mariusza. Potem tenże ks. Mariusz w około dziesięciominutowej prezentacji multimedialnej ukazał przebieg i wyniki swojej pracy badawczej. W dalszej części miało miejsce przedstawienie przez recenzentów swoich opinii na temat bronionej pracy doktorskiej. Po wysłuchaniu ich (pozytywnych) opinii przeszliśmy do fazy pytań i odpowiedzi.

Potem nastąpił etap niejawny obrony rozprawy doktorskiej, podczas którego za zamkniętymi drzwiami podjęto dwie uchwały: jedną – o przyjęciu tejże pracy doktorskiej, a drugą – o nadaniu księdzu magistrowi licencjonowanemu Mariuszowi Marszałkowi SAC tytułu doktora w dziedzinie Prawa Kanonicznego. Obie te uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich uczestniczących w podejmowaniu tej decyzji, którą ogłoszono nam już po kilku minutach, gdy zaproszono nas z powrotem do sali, w której odbywała się obrona rozprawy doktorskiej. Zgodnie z oczekiwaniami, ta naszym zdaniem naturalna decyzja – biorąc pod uwagę bogactwo osobowe i intelektualne, jakie prezentuje ks. Mariusz – spotkała się z bardzo radosnym przyjęciem przez wszystkich obecnych oraz poinformowanych.

Praca i energia jakie ks. Marszałek włożył w swoją pracę doktorską, nie okazały się próżne; wszyscy mamy nadzieję, iż jego potencjał zostanie we właściwy sposób wykorzystany, dla dobra jego samego oraz całego Stowarzyszenia.