Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

WŁOCHY: Estate Ragazzi w Arezzo San Leo

Autor:
Współbracia z Arezzo

Rok szkolny we Włoszech w roku 2018 zakończył się 8 czerwca, a nowy rozpocznie się 17 września. Te jakże długie wakacje, to wielka frajda dla dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim nie lada wyzwanie dla rodziców. Co zrobić ze swoimi pociechami przez te 3 miesiące?!

W obliczu tej swego rodzaju trudności przychodzi z pomocą (jak co roku od lat) Oratorio San Leo. Przez 4 tygodnie, od 11 czerwca do 6 lipca, w rytmie od poniedziałku do piątku, nasze Oratorium zorganizowało Estate Ragazzi, czyli półkolonie dla dzieci i młodzieży. Rodzice przyprowadzają do Oratorium swoje pociechy między 7.30 a 9.00, potem rozpoczynają się zajęcia, które trwają do godziny 16.30. Rodzice są zobowiązani odebrać dzieci do godziny 18.30. Każdego dnia w Estate Ragazzi uczestniczyła setka dzieciaków. Nad dziećmi czuwali animatorzy, którzy na co dzień związani są z Oratorium i uczestniczą w ciągu roku w spotkaniach formacyjnych.

Estate Ragazzi to duże przedsięwzięcie organizacyjne. Bezpośrednie przygotowania rozpoczynają się już 4 miesiące przed oficjalnym początkiem wakacji. Tegoroczne Estate Ragazzi przybliżało dzieciom cztery postacie biblijne, które to reprezentowały określone wartości: Abraham – zaufanie, Jakub – marzenie, Elżbieta – nadzieja, Jan Chrzciciel – odwaga, a wszystko pod wspólnym hasłem: Radość.

Na zakończenie półkolonii odbył się tradycyjny koncert, na którym dzieci prezentowały rodzicom swoje talenty. Festa finale to doskonały czas, by być razem, wspólnie się pomodlić, dobrze zjeść, pośmiać się, troszkę się wzruszyć, a także wszystkim złożyć podziękowania za zaangażowanie i włożony trud.

Oratorium nieustannie kojarzone jest z Panem Bogiem i Kościołem katolickim, dlatego też rodzice zapisujący swoje dzieci na tego typu Campo Estivo wiedzą, że szefem całego przedsięwzięcia jest ksiądz katolicki – w tym roku po raz pierwszy był to Pallotyn. Eucharystia zatem towarzyszyła dzieciom na rozpoczęcie i zakończenie półkolonii. Ponadto wspólna modlitwa na początek i koniec dnia w Oratorium była nieodłącznym punktem programu, podobnie jak godzinna katecheza.

Estate Ragazzi wiązane są zawsze nadzieje, że część dzieci będących z nami w czasie wakacji, wróci do Oratorium w roku szkolnym, by uczestniczyć w organizowanych tutaj zajęciach.