Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Włochy: Wspólnota Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Arezzo

Autor:
Współbracia z Arezzo

1 września br. została erygowana wspólnota Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Arezzo. W uroczystości uczestniczył wyższy przełożony ks. Adrian Galbas SAC oraz sekretarz prowincjalny ks. Andrzej Śliwka SAC.

Ks. Prowincjał w swoim słowie przypomniał to, co na temat wspólnoty miejscowej mówi nasze prawo oraz wskazał na główne patologie w sprawowaniu posługi rektora (rektor – ciamajda, rektor – terrorysta, rektor – koleżka). Życzył przełożonemu wspólnoty, by ustrzegł się tych niebezpieczeństw i – pomimo młodego wieku – był dla współbraci dojrzałym przełożonym. Wspólnotę stanowią: ks. Michała Zbrojkiewicz SAC – rektor, oraz ks. Michał Górski SAC i ks. Yauheni Yursha SAC.

Dzień później nastąpiło kanoniczne objęcie parafii św. Leona Wielkiego. Mszy św. przewodniczył ordynariusz diecezji Arezzo-Cortona-Sansepolcro arcybiskup Riccardo Fontana, który nawiązując do słowa Bożego przestrzegł przed postawą faryzeizmu i dwuznaczności w życiu chrześcijańskim, a zwłaszcza kapłańskim. Ksiądz prowincjał w swoim słowie na koniec mszy św. powiedział m. in.: Mija rok od przybycia Pallotynów do Arezzo. W parafii nastąpiły zmiany: nowym proboszczem został ks. Michał. Raz jeszcze dziękujemy ks. Tomkowi za jego piękną pracę i życzymy mu wielu łask Bożych w nowym miejscu. Raz jeszcze dziękujemy także Księdzu Arcybiskupowi za zaufanie, jakim nas obdarzył zapraszając do Arezzo i powierzając tę parafię. Razem z księdzem proboszczem na stałe już będzie obecny w parafii ks. Michał Górski, który już dał się poznać jako dobry duszpasterz, będzie także ks. Yauheni. Wszyscy młodzi, gorliwi, pełni zapału. Oby ich posługa pomogła wam naprawdę wierzyć w Boga. Oby wasza wiara była wzmocnieniem i przykładem dla ich wiary!

To już druga parafia w tej diecezji, nad którą pieczę duszpasterską sprawują nasi współbracia.