Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

WSD OŁTARZEW/JEZIORNA OSADA: Dyrektorium przed pierwszą konsekracją

Autor:
kln. Dariusz Szczepanik

Pax Christi! – tym pallotyńskim powitaniem pozdrawiamy każdego z Was z urokliwej Jeziornej Osady – domu Stowarzyszenia w pobliżu Malborka. Pod przewodnictwem prefekta alumnów w ołtarzewskim seminarium, ks. Krzysztofa Wernickiego SAC, dzięki życzliwemu przyjęciu gospodarzy tego miejsca – ks. Wojciecha Świderskiego SAC i br. Marka Barana SAC, możemy, sześciu nowicjuszy – pięciu kleryków i jeden brat, wejść w czas bliższego przygotowania do dnia 29 września 2020 roku, na który z nadzieją czekamy przez dwa lata nowicjatu – okresu wstępnego formacji pallotyńskiej. Będzie to niezwykły dzień, gdy po raz pierwszy publicznie wypowiemy znamienne słowa: ODDAJĘ, POŚWIĘCAM i SKŁADAM W OFIERZE, i staniemy się pallotynami.

Dziękując Bogu za dar powołania oraz Królowej Apostołów i św. Wincentemu za wstawiennictwo, w Jeziornej Osadzie podejmujemy refleksję na temat pallotyńskich przyrzeczeń i formacji ludzkiej. Chcemy w ten sposób bardzo serio podejść do aktu konsekracji, który wypowiemy i to, co przez dwa lata nowicjatu oraz czas dyrektorium poznaliśmy w teorii, przekładać na praktyczne zastosowanie w codziennym życiu pallotyna.

Zapewniamy o naszej wdzięcznej modlitwie za miejsca i osoby, dzięki którym tu jesteśmy: najpierw za „pierwszy nowicjat” – dom rodzinny, następnie za naszych formatorów, wspólnoty domowe w Sandomierzu, Ząbkowicach Śląskich i Ołtarzewie, wszystkich, których poznaliśmy na postulanckich i nowicjackich ścieżkach oraz wielu ludzi dobrej woli, którzy swoją modlitwą i ofiarą towarzyszą nam na drodze powołania. Dziękujemy też za wszelkie dobro doświadczane od Was, w pełni znane jedynie przez Boga – Miłość Nieskończoną, która niech hojnie rozdaje Wam dary ze skarbca Swego Najświętszego Serca!