Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

WSD: Z prymicyjnym błogosławieństwem

Autor:
kl. Maksim Bolandz SAC

Mszę świętą dla wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, sprawowali pallotyńscy neoprezbiterzy, dnia 11 maja 2018 r. o godz. 18:30. Miejscem celebracji był kościół seminaryjno-parafialny w Ołtarzewie. Na zakończenie Liturgii neoprezbiterzy udzielili zgromadzonym błogosławieństwa prymicyjnego i wręczyli obrazki prymicyjne.
Eucharystii przewodniczył ks. Maciej Krzywiński SAC, kazanie zaś wygłosił ks. Marcin Majewski SAC. Kaznodzieja zauważył, że radość jest niejako „papierkiem lakmusowym” stanu ducha człowieka.

Radość jest miernikiem naszej świętości. My jednak często ulegamy pokusie życia w smutku.

Kończąc kazanie, ks. Majewski zachęcał wszystkich obecnych na Liturgii do dzielenia się tą radością, którą otrzymujemy od Jezusa Chrystusa.

Po Komunii świętej, przedstawiciele ołtarzewskich parafian złożyli neoprezbiterom życzenia i wręczyli róże jako znak pamięci modlitewnej o nich. Następnie ks. Tomasz Kotulski SACskierował słowa podziękowań w imieniu wszystkich neoprezbiterów. Najpierw złożył podziękowania ks. Mirosławowi Mejznerowi SAC, rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, a również ks. Waldemarowi Pawlikowi SAC oraz ks. Tomaszowi Skibińskiemu SAC (byłym rektorom pallotyńskiej Alma Mater).

Dziękujemy Wam, Drodzy Współbracia, za czuwanie nad formacją zarówno intelektualną, duchową jak i ludzką.

Słowa wdzięczności usłyszeli także ojcowie duchowni pallotyńskiego seminarium: ks. Bogusław Bogdan SAC i ks. Sławomir Radulski SAC, prefekt alumnów ks. Krzysztof Wernicki SAC, prefekt studiów ks. Krzysztof Marcyński SAC, księża ekonomowie ks. Zbigniew Kołodziej SAC oraz ks. Sylwester Matusiak SAC, a także ks. Przemysław Podlejski SAC, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, który przez ostatni rok był bezpośrednim przełożonym neoprezbiterów. Podziękowania zostały skierowane również braciom i siostrom zakonnym, duszpasterzom parafialnym oraz parafianom. 

Dziękujemy Wam, drodzy parafianie i przyjaciele naszego seminarium za każde słowo, za waszą modlitwę, za to, że po prostu jesteście i pomagacie nam w byciu dobrymi kapłanami – mówił ks. Kotulski.

Słowo dziękuję padło także względem pracowników pallotyńskiego seminarium, którzy w cichości swoich obowiązków towarzyszyli neoprezbiterom.

Liturgia zakończyła się udzieleniem błogosławieństwa prymicyjnego kapłanom, siostrom i braciom zakonnym, klerykom oraz osobom świeckim.

***

Neoprezbiterzy przyjęli święcenia w Ołtarzewskim Wieczerniku 5 maja 2018 roku. J.E. ks. Tadeusz Wojda SAC, arcybiskup metropolita białostocki, udzielił sakramentu święceń 5 diakonom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.