Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ząbkowice Śląskie: Diamentowy Jubileusz ks. Stanisława Matuszewskiego SAC

Autor:
kln. Dariusz Szczepanik

Zakończone dziś XIV Europejskie Spotkanie Kontynentalne Wyższych Przełożonych naszego Stowarzyszenia, które ubogacili swoją obecnością także: ks. Jacob Nampudakam SAC przełożony generalny i ks. Józef Lasak SAC pierwszy radca generalny, miało – obok odczytywania na nowo znaków czasu i wyzwań, jakie niesie ze sobą działalność ewangelizacyjna na Starym Kontynencie – jeszcze inny szczególny wymiar.

Oto bowiem niezwykle rzadki jubileusz 65-lecia kapłańskiej posługi Bogu i ludziom przeżywał nasz współbrat, niemal 92-letni, niezwykle świątobliwy kapłan ks. Stanisław Matuszewski. W samo południe 21 czerwca, ząbkowicka wspólnota księży, braci i nowicjuszy wraz z dostojnym Jubilatem i wyjątkowymi gośćmi, a wśród nich z ks. generałem Jacobem, zgromadziła się przy ołtarzu w swoim Wieczerniku, by dziękować za życie i dzieło Diamentowego Jubilata.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Adrian Galbas SAC. Przypomniał on o dokonaniach ks. Stanisława, jego wrodzonej cichości, skromności i pokorze, pełnieniu posługi duszpasterza współpracowników, a zwłaszcza o poświęcaniu czasu dla drugiego człowieka – nie tylko przez rozmowę, ale przede wszystkim przez posługę szafarza sakramentu pokuty, co zresztą ks. Stanisław do dziś z radością czyni w kościele parafialnym, ale również w swoim pokoju.

Na zakończenie słowo do zgromadzonych skierował ks. generał Jacob, który podziękował za bogactwo, jakim dostojny Jubilat obdarza nasze Stowarzyszenie i przykład świętości jego kapłańskiej posługi. Na ręce ks. rektora Marka Chmielniaka złożył wyrazy wdzięczność za życzliwe przyjęcie uczestników Spotkania Kontynentalnego, które było kolejnym akcentem jubileuszowego roku 100-lecia obecności księży i braci pallotynów w Ząbkowicach Śląskich. Swoją wdzięczność wyrazili też księża prowincjałowie Adrian Galbas SAC i Zenon Hanas SAC.

Jubileuszowe spotkanie zakończyły: tradycyjne Plurimos annos oraz uroczysty obiad, którego zwieńczeniem stało się skosztowanie przygotowanego dla ks. Stanisława tortu.

Dostojnemu Jubilatowi życzymy opieki Królowej Apostołów oraz wstawiennictwa chrzcielnego patrona, św. Stanisława Kostki oraz naszego świętego Założyciela, by jeszcze długie lata swoją radością życia i entuzjazmem w realizowaniu pallotyńskiego powołania mógł, tak jak dotąd, przyciągać ludzi do Chrystusa, ukazując swoim kapłańskim sercem Jego odbicie.

Współbraciom przełożonym życzymy natomiast otwartości na natchnienia Ducha Bożego w prowadzeniu dzieł Stowarzyszenia dla nieskończonej chwały Bożej.