Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Dyrektorium i rekolekcje

Autor:
kl. Marek Więch SAC

Od 23 sierpnia do 3 września w Ząbkowicach Śląskich pięciu pallotynów przeżywało dyrektorium przed złożeniem wiecznej profesji.

Czas dyrektorium wypełniony był wieloma spotkaniami, podczas których pogłębialiśmy refleksję na temat pallotyńskich przyrzeczeń, szczególnie w wymiarze życia codziennego w Stowarzyszeniu. Dyrektorium prowadził ks. Przemysław Podlejski SAC, który podczas konferencji oraz homilii wprowadzał nas w głębie życia przyrzeczeniami. Nie zabrakło również czasu na piesze wycieczki po okolicach Ząbkowic.

Po zakończonym dyrektorium udaliśmy się bezpośrednio do Hodyszewa, gdzie pod przewodnictwem ks. Dariusza Przybyszewskiego SAC przeżywaliśmy rekolekcje.

Bardzo dziękujemy wszystkim formatorom, którzy przyczynili się do doprowadzenia nas do tego jakże istotnego momentu w pallotyńskiej drodze. Dziękujemy również ks. Markowi Chmielniakowi SAC za gościnność w ząbkowickim domu oraz br. Rafałowi Zajdowiczowi SAC, który – mimo przeżywanego dyrektorium – troszczył się, aby podczas tego czasu niczego nam nie brakowało.

Polecamy się modlitwie!