Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ząbkowice Śląskie: Ku czci Założyciela

Autor:
kln. Maciej Książyk

W dniach od 20 do 22 stycznia obchodziliśmy w naszej ząbkowickiej wspólnocie Triduum z okazji uroczystości św. Wincentego Pallottiego. Wydarzeniu przewodniczył ks. prof. Czesław Parzyszek SAC, który w tych dniach głosił również Słowo Boże. W kazaniach przybliżał obecnym postać oraz dzieło naszego Założyciela.

Ogromną radością było dla nas odnowienie konsekracji przez ks. Mariusza Marszałka SAC – złożył ją na ręce ks. Marka Chmielniaka SAC, po odbyciu tygodniowych rekolekcji.

Cytując księdza prowincjała Adriana Galbasa SAC: „konsekracja to jeszcze nie kanonizacja” życzymy naszemu współbratu wytrwałego dążenia ku świętości!