Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Obłóczyny na zakończenie Okresu Wstępnego

Autor:
kln. Marcin Szczepański

Rekolekcjami lectio divina „Uwierzyć Jezusowi”, poświęconymi Ewangelii według św. Marka, pięciu nowicjuszy rozpoczęło swoje bezpośrednie przygotowania do uroczystości przyjęcia stroju Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Przez osiem dni – od 16 do 24 sierpnia – przeżywanych w klimacie pustyni, w milczeniu, z konferencjami pozwalającymi przejść drogę Jezusowego ucznia, zastanawialiśmy się nad istotą powołania i wejścia w głęboką relację z Mistrzem.

Dzień 26 sierpnia, uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, w ząbkowickim domu od wielu już lat przeżywany jest jako dzień obłóczyn, kończący Okres Wstępny dla kolejnych roczników nowicjuszy. Podczas Mszy św. o godz. 11.30, Marek Kozłowski z Gdańska, Karol Ostrowski z Biłgoraja, Jakub Paradžik z Brańska, Marcin Szczepański z Zambrowa oraz Mateusz Winciorek z Nowego Redzenia, przyjęli pallotyńską sutannę. Eucharystii przewodniczył ks. Zdzisław Szmeichel SAC, wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego, a homilię wygłosił ks. Zenon Hanas SAC, wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla. W swoim słowie kaznodzieja przedstawiając symbolikę stroju i jego znaczenie, życzył nowo obłóczonym, aby pallotyńska sutanna była dla nich nie tylko wyznacznikiem zewnętrznej przynależności do Stowarzyszenia, ale przede wszystkim świadczyła o ich tożsamości, jaką jest bycie uczniem Chrystusa. Niech sutanna, którą dziś po raz pierwszy założycie – mówił Prowincjał – przypomina wam o godności, jaką macie w oczach Jezusa oraz niech będzie dla was tarczą ochronną przed wszelkim złem.

Oprócz rodziców i rodzeństwa nowo obłóczonych, uroczystość zgromadziła księży proboszczów z ich rodzinnych parafii, zaprzyjaźnionych z nimi kapłanów, przyjaciół, członków wspólnot, w których dojrzewały ich powołania, siostry zakonne oraz ząbkowickich parafian i sympatyków ząbkowickiego domu.

W uroczystości udział wzięli także pallotyńscy postulanci wraz z ks. Marcinem Przywarą SAC oraz ks. Krzysztofem Freitagiem SAC.

Uroczystą liturgię przygotowali klerycy piątego roku ołtarzewskiego seminarium, którzy pod opieką ks. Leszka Woronieckiego SAC odbywają dyrektorium przygotowujące ich do złożenia wiecznej konsekracji w naszym Stowarzyszeniu.