Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Obłóczyny

Autor:
kl. Jan Jabłuszewski SAC, kln. Maciej Książyk

Już od wielu lat pierwszy rok formacji nowicjackiej w polskich prowincjach naszego Stowarzyszenia kończy się obłóczynami. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, podczas Mszy św., której w ząbkowickim kościele przewodniczył ks. prowincjał Adrian Galbas SAC, siedmiu mężczyzn przyjęło strój Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – pallotyńską sutannę. Wśród gości były rodziny, przyjaciele i znajomi naszych nowicjuszy, jak również współbracia pallotyni, siostry klaryski, siostry obliczanki i ząbkowiccy parafianie.

Homilię tego dnia wygłosił ks. prowincjał Zenon Hanas SAC, który zwrócił uwagę na obraz Patronki dnia – Matki Bożej Częstochowskiej, a w sposób szczególny na płaszcz okrywający Jej ramiona. Płaszcz, jak podkreślił homilista, który zawsze oznaczał coś szczególnego, głębokiego. Płaszcz Maryi nie tylko osłania Jej ramiona, ale również jest symbolem Jej matczynej opieki i troski, jest symbolem bezpieczeństwa, które Matka zapewnia tym, którzy do Niej się uciekają. Podobnie sutanna, nie tylko jest szatą zewnętrzną, ale wskazuje na wewnętrzne oddanie się Bogu przez tego, który ją nosi.

Asystę liturgiczną zapewnili klerycy naszego Seminarium, brat juniorysta, jak również postulanci, którzy na tę uroczystość przyjechali z Częstochowy. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniła schola Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego pod dyrekcją s. Pauliny Szałek SAC.

Nowoobłóczonych polecamy opiece i wstawiennictwu Maryi Królowej Apostołów, św. Wincentego Pallottiego i błogosławionych Współbraci Męczenników, oraz oczekujemy na ich przyjazd do Ołtarzewa!

kl. Jan Jabłuszewski SAC

****************************

26 sierpnia, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w Ząbkowicach Śląskich siedmiu nowicjuszy z obu naszych polskich prowincji przeżywało swoje obłóczyny. Uroczystej Eucharystii, w trakcie której nowicjusze przyjęli strój Stowarzyszenia, przewodniczył ks. prowincjał Adrian Galbas SAC, a homilię wygłosił ks. prowincjał Zenon Hanas SAC. W wygłoszonym słowie życzył nowicjuszom, aby sutanna była dla nich ochroną na wzór płaszcza Maryi. Zwracał również uwagę, że strój jest ważnym elementem tożsamości każdego człowieka i aby w dalszej drodze powołania pamiętać o tożsamości pallotyńskiej, której wyznacznikiem powinno być budowanie mostów pomiędzy różnymi wspólnotami obecnymi w Kościele. Podkreślał ponadto, że zakładanie stroju duchownego jest też kolejnym symbolem obumierania dla świata, a przyoblekania się w nowego człowieka w Chrystusie. We Mszy św. wzięło udział wielu zaproszonych gości – współbraci z naszych wspólnot, księży, sióstr oraz braci z innych instytutów, a przede wszystkim członków rodzin oraz znajomych nowoobłóczonych. Przyjęcie stroju Stowarzyszenia zbiega się z zakończeniem roku duchownego dla nowicjuszy, którzy 30 sierpnia udadzą się do Częstochowy, aby w trakcie nocnego czuwania podziękować za ubiegły rok i prosić o potrzebne łaski na dalszą drogę formacji.

kln. Maciej Książyk