Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Pogrzeb śp. ks. Stanisława Matuszewskiego SAC

Autor:
brn. Marek Kozłowski

Dnia 27 czerwca br. w Ząbkowicach Śląskich pochowaliśmy naszego współbrata, ks. Stanisława Matuszewskiego, który zmarł w 95. roku życia i 68. roku kapłaństwa.

Ceremonii pogrzebowej przewodniczył biskup senior diecezji świdnickiej, ks. biskup Ignacy Dec, w koncelebrze z wyższym przełożonym Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Zdzisławem Szmeichlem SAC oraz współbraćmi z obydwu pallotyńskich prowincji. Ks. Biskup w czasie kazania przedstawił biogram śp. ks. Stanisława. Rektor domu w Ząbkowicach Śląskich, gdzie ks. Stanisław mieszkał i posługiwał przez ostatnich 39. lat, odczytał list od ks. arcybiskupa Adriana Galbasa SAC, w którym podzielił się On swoimi osobistymi wspomnieniami, związanymi z naszym zmarłym Współbratem.

Szczególnym rysem pracy ks. Stanisława było zaangażowanie w duszpasterstwo naszych pallotyńskich współpracowników i dobrodziejów.