Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Pożegnanie ks. Kazimierza Czulaka SAC

Autor:
kln. Maciej Kulesza, brn. Marek Kozłowski, ks. Wiesław Guła SAC

W sobotę 5 października 2019 roku odbył się pogrzeb śp. ks. Kazimierza Czulaka SAC, który zmarł nagle z powodu zawału serca w drodze do Konstancina-Jeziorny na swoje doroczne rekolekcje.

Od poniedziałku, kiedy dotarła do nas zaskakująca i tragiczna wiadomość o śmierci naszego domownika, modliliśmy się wspólnotowo za śp. ks. Kazimierza najpierw na Mszy św., a przez kolejne dni w modlitwie różańcowej.

W dzień pogrzebu pożegnać śp. ks. Kazimierza przybyli członkowie najbliższej rodziny, przyjaciele, współbracia pallotyni z wielu placówek obu polskich prowincji – z Białorusi, Słowacji, Francji, Rzymu, siostry pallotynki i nazaretanki oraz przedstawiciele społeczności ząbkowickiej: księża, siostry klaryski i obliczanki, parafianie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęło godzinne czuwanie z modlitwą różańcową za śp. ks. Kazimierza. Na początku celebracji rektor ząbkowickiej wspólnoty, ks. Marek Chmielniak SAC, przedstawił życiorys ks. Kazimierza. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. arcybiskup Henryk Hoser SAC, który w homilii, nawiązując do Bożego słowa, dokonał charakterystyki szczególnych cech śp. ks. Kazimierza jako otwartego i dobrego człowieka, gorliwego i dyspozycyjnego kapłana oraz wiernego i rozmiłowanego w Założycielu pallotyna, dzieląc się wspomnieniami ich przyjacielskich relacji.

Na koniec Mszy św. zostały odczytane kondolencje i podziękowania. Najpierw ks. Marek Chmielniak przedstawił listę telegramów kondolencyjnych, m.in. od: ks. arcybiskupa Alfonsa Nossola oraz naszych pallotyńskich przełożonych z Kamerunu, Rwandy, Brazylii i Przełożonej Generalnej Sióstr Misjonarek SAK. W całości przeczytał kondolencje nadesłane przez ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdę SAC. W imieniu Przełożonego Generalnego kondolencje odczytał przybyły z Rzymu ks. Stanisław Stawicki. Ksiądz Generał szczególnie dziękował śp. ks. Kazimierzowi za umiłowanie Stowarzyszenia i wielkiego ducha służy w podejmowanych posługach. Ze szczególnym wzruszeniem uczestnicy pogrzebu wysłuchali wystąpień: przedstawiciela współbraci kursowych, ks. Stanisława Rudzińskiego SAC oraz ks. prowincjała Adriana Galbasa SAC. Ks. Rudziński dziękował za serdeczne relacje na całej wspólnej drodze pallotyńskiej, a nawiązując do przypadającego w przyszłym roku 50-lecia ich kapłaństwa, wyraził opinię, że ten niespodziewany pogrzeb rozpoczyna ich złoty jubileusz. Przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Adrian Galbas SAC dziękował śp. ks. Kazimierzowi za gorliwość, dyspozycyjność i pokorę w podejmowanych posługach, dając jednocześnie świadectwo o prawdziwie pallotyńskim duchu codziennego życia ks. Kazimierza. Szczególną chwilą w wystąpieniu ks. Prowincjała było odczytanie Testamentu śp. ks. Kazimierza, który wyraził w „ostatniej woli” swoją ufną wiarę, pokorę wobec Boga i bliźnich oraz umiłowanie Stowarzyszenia. W imieniu prowincji warszawskiej słowa pożegnania wyraził wiceprowincjał, ks. Waldemar Pawlik SAC, dziękując za posługi śp. ks. Kazimierza jeszcze w ramach jednej macierzystej Prowincji Chrystusa Króla oraz za postawę całego życia jako formator, profesor, przełożony i gorliwy pallotyn. Na prośbę ks. Antoniego Czulaka i najbliższej rodziny słowa podziękowań wyraził ks. Czesław Parzyszek SAC, ogarniając wdzięczną pamięcią uczestników pogrzebu, autorów kondolencji oraz organizatorów uroczystości pogrzebowych.

W strugach deszczu przeszliśmy w kondukcie pogrzebowym na ząbkowicki cmentarz, gdzie trumna śp. ks. Kazimierza została złożona w naszej pallotyńskiej kwaterze.

Idąc za myślą często powtarzaną w czasie uroczystości pogrzebowych, zostajemy z mocną lekcją z życia śp. ks. Kazimierza i okoliczności jego śmierci, że każdy z nas jest „homo viator – człowiek pielgrzym” w drodze do domu Ojca. Ufamy, że rodzina pallotyńska zyskała przed Bogiem dobrego orędownika.