Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Przyjęcie stroju Stowarzyszenia

Autor:
kln. Damian Kikta

26 sierpnia 2020 roku, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ząbkowicach Śląskich, po zakończonych 8 dniowych rekolekcjach lectio divina, sześciu pallotyńskich nowicjuszy przyjęło z rąk wiceprowincjała Prowincji Chrystusa Króla ks. Waldemara Pawlika SAC strój Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Uroczystej Mszy św., na którą zjechało się wielu kapłanów pallotynów i księży diecezjalnych, przewodniczył ks. wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC, a homilię wygłosił ks. Zdzisław Szmeichel SAC, wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego. W homilii Ksiądz Prowincjał odniósł się do kryzysu powołań i życzył nowicjuszom gorliwego naśladowania Chrystusa.

Nowicjuszom w tym szczególnym dniu towarzyszyli zaproszeni goście, w tym rodzina i przyjaciele nowo obłóczonych. Przez strój duchowny nowicjusze są już widocznym znakiem przynależności do Chrystusa.

29 sierpnia nowicjusze udadzą się do Częstochowy, by podziękować za miniony rok, a dzień później kandydaci na księży pojadą do WSD SAC w Ołtarzewie.