Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Rekolekcje z Maryją

Autor:
Nowicjusze

W dniach od 26 do 29 maja 2020 roku wspólnota nowicjacka przeżywała rekolekcje maryjne. Konferencje wygłaszał ojciec duchowny nowicjatu, ks. Michał Wójciak SAC. W czasie rekolekcji ks. Michał przybliżał nam cnoty Maryi oraz pokazywał, jak ważne miejsce zajmowała Ona w życiu i duchowości naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego. Rekolekcje te były dobrym czasem na zacieśnienie relacji z naszą Niebieską Matką i przygotowaniem do aktu zawierzenia Maryi, którego nasz kurs dokonał podczas Mszy św. w święto Królowej Apostołów, 30 maja br.