Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ząbkowice Śląskie: Rok formacyjny 2018/2019 rozpoczęty

Autor:
kln. Maciej Hura

15 września 2018 roku w godzinach popołudniowych do domu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ząbkowicach Śląskich przyjechało dwunastu mężczyzn, pragnących rozpocząć nowicjat pallotyński. Tego samego dnia odbyła się Msza św. i krótkie spotkanie organizacyjne. W niedzielę wspólnie z parafianami uczestniczyliśmy w Eucharystii o godz. 8.00. Pozostały czas spędziliśmy na powolnym zaznajamianiu się z budynkiem oraz wspólnotą go zamieszkującą. Poniedziałek i wtorek minęły już w planie dnia bardziej przybliżonym do normalnego – tzn. pojawiła się poranna medytacja Pisma Świętego, obowiązki domowe, czy praca na świeżym powietrzu. Już na początku nie zabrakło okazji do świętowania, bowiem wspólnota celebrowała imieniny współbrata ks. Stanisława Matuszewskiego (drugi najstarszy Pallotyn w prowincji Zwiastowania Pańskiego).

Środa rozpoczęła trzydniowe rekolekcje w ciszy, mające na celu przygotowanie nas do oficjalnego otwarcia roku duchowego. Zostaliśmy zaproszeni do spojrzenia na swoje życie w świetle głównych filarów kerygmatu. Hasła przewodnie tych dni brzmiały następująco:

  • „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19, 2);
  • „…bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy..” (2 P 1, 10).

22 września odbyła się uroczysta Msza św. z udziałem ks. prowincjała Zenonem Hanasa SAC oraz ks. wiceprowincjała Adama Kamizeli SAC. W homilii skierowanej do nas przełożony Prowincji Chrystusa Króla, odnosząc się do czytań z dnia (1 Kor 15, 35-37. 42-49; Łk 8, 4-15) podał trzy ważne myśli:

  1. Na podstawie swoich wspomnień podkreślił, że nowicjat to czas wyjątkowy, piękny, niepowtarzalny i z powodu bardzo szybkiego wzrostu ducha, budujący trwały fundament pod resztę życia konsekrowanego.
  2. W trakcie formacji prowadzącej do życia konsekrowanego – poprzez oddanie się Bogu – umiera człowiek związany z materią, a rodzi się żyjący Duchem i Jego radością.
  3. Ważne jest, aby idąc za modlitwą św. matki Teresy z Kalkuty pt.: „Poślij mi kogoś spragnionego miłości”, z trudnych chwil wyciągać jak najwięcej miłości oraz pożytku.

Przed nami rok pełen zawierzania się Bogu i trwania w Nim.

Prosimy o pamięć w modlitwie!