Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Uroczystości jubileuszowe

Autor:
ks. Mariusz Marszałek SAC

W dniach 19-20 października 2019 roku odbyły się uroczystości stanowiące zakończenie obchodów 100-lecia obecności księży i braci pallotynów w Ząbkowicach Śląskich. W atmosferę wspólnego świętowania wprowadził licznie przybyłych, zarówno z Polski jak i z Niemiec, gości recital fortepianowy pani Marty Łysyganicz, który miał miejsce w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w sobotni wieczór. Pianistka wykonała fragmenty utworów: Fryderyka Chopina, Roberta Schumanna, Enrique Granadosa i w końcu Isaaca Albeniza.

W niedzielę uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do wzięcia udziału w sesji naukowej, podczas której swoje referaty wygłosiło dwóch prelegentów. Ks. Martin Manus SAC zaprezentował historię obecności i działalności pallotynów przed i w czasie II wojny światowej. Z kolei wystąpienie ks. Michała Łobazy SAC zatytułowane było: „A fructibus eorum cognoscetis eos, czyli rzecz o przemijaniu i trwaniu polskich pallotynów na ziemi ząbkowickiej w latach 1945 – 2014”. W drugiej części spotkania głos zabrali reprezentanci władz prowincjalnych obydwóch prowincji polskich, prowincji niemieckiej, prowincji szwajcarskiej, a także przedstawiciele władz samorządowych.

Centralnym punktem jubileuszu była Msza św. sprawowane z kościele parafialnym. Wzięli w niej udział licznie przybyli na tę okazję księża, zarówno pallotyni jak i diecezjalni. Eucharystii przewodniczył oraz słowo wygłosił nuncjusz apostolski w Polsce ks. arcybiskup. Salvatore Pennacchio. Poza tym przy ołtarzu znaleźli się także: ks. arcybiskup Tadeusz Wojda, ks. biskup Ignacy Dec oraz ks. biskup Adam Bałabuch. Na koniec celebracji Pasterz diecezji świdnickiej wyraził swoje uznanie dla działalności księży i braci pallotynów nie tylko w Ząbkowicach Śląskich, ale także w Wałbrzychu i Przedborowej. Podkreślił również rolę współpracy pallotynów z wiernymi świeckimi.

Uczestnicy uroczystości mogli zapoznać się z wystawą poświęconą obecności i działalności pallotynów w Ząbkowicach Śląskich. Poza tym każdy z nich otrzymał specjalnie przygotowaną na tą okazję okolicznościową publikację, będącą zbiorem wspomnieć oraz fotografii ze 100-letniej posługi duchowych synów św. Wincentego Pallottiego na Dolnym Śląsku.