Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Wiadomości

Autor:
kln. Szymon Rojek

Wprowadzenie relikwii bł. Józefa Stanka i bł. Ryszarda Henkesa

Dnia 19 grudnia 2019 roku w ząbkowickiej wspólnocie podczas Mszy św., której przewodniczył wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla ks. Waldemar Pawlik SAC, odbyło się uroczyste wprowadzenie do kaplicy domowej relikwii bł. Józefa Stanka i bł. Ryszarda Henkesa. Każda Eucharystia jest momentem obecności świętych i błogosławionych. W sposób szczególny tego dnia pragnęliśmy prosić o wstawiennictwo błogosławionych męczenników pallotyńskich.

Ksiądz Wiceprowincjał podczas kazania, powołując się na przykład św. Wincentego Pallottiego, ukazał jak ważne dla każdego katolika jest nabożeństwo do świętych. Jednocześnie zaznaczył, że na relikwie nie patrzymy w sposób magiczny, ale przez otwarcie naszych serc prosimy świętych i błogosławionych o ich wstawiennictwo. Ich życie zostało uznane za życie codziennym Adwentem, czyli nieustannym oczekiwaniem na przyjście Jezusa Chrystusa. To wydarzenie miało wyjątkowy charakter dla każdego z nas. Niech przykład błogosławionych: Józefa Stanka i Ryszarda Henkesa, umacnia nas w służbie oraz całkowitym oddaniu Bogu i drugiemu człowiekowi.

* * * * *

Uroczystość św. Wincentego Pallottiego.

Dnia 19 stycznia 2020 roku wspólnota ząbkowicka rozpoczęła Triduum przed uroczystością św. Wincentego Pallottiego. W czasie przygotowań, przez kolejne dni przeprowadzał nas o. Arkadiusz Sosna ISChP, prowincjał ojców szensztackich. Ojciec prowincjał podkreślał aktualność charyzmatu św. Wincentego i zauważył, że prężność działania ząbkowickich pallotynów świadczy o szczególnym umiłowaniu tego miejsca przez Boga, dzięki czemu może wydawać dobry owoc.

Okazją do pochylenia się nad powołaniem pallotyńskim i dziełem św. Wincentego Pallottiego było również odnowienie profesji czasowej ks. Mariusza Marszałka SAC, które miało miejsce dnia 21 stycznia. Składając po raz trzeci przyrzeczenia czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, wytrwania, wspólnoty dóbr i ducha służby, własnym przykładem zaświadczył o aktualności charyzmatu we współczesnym świecie. Uwieńczeniem obchodów była Msza św. w samą uroczystość Ojca Założyciela, której przewodniczył JE ks. biskup Adrian Józef Galbas SAC, biskup pomocniczy diecezji ełckiej. Ksiądz Biskup dziękował za nasz pallotyński charyzmat, a w wygłoszonej homilii, powołując się na przykład życia św. Wincentego Pallottiego, wzywał do realizowania powołania do miłości, do której wzywa nas Bóg w swoim Słowie. Zachęcał, aby tak, jak Ojciec Założyciel, zachwycić się Bożą miłością i nieść ją wszędzie tam, gdzie każdy z nas jest posłany. Po Mszy św. odbyła się uroczysta kolacja, na której pojawili się zaproszeni goście związani z naszą wspólnotą.