Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ząbkowice Śląskie: XIV Europejskie Spotkanie Kontynentalne Wyższych Przełożonych Pallotynów

Autor:
ks. Grzegorz Kurp SAC

17 czerwca br., rozpoczęło się XIV Europejskie Spotkanie Kontynentalne Wyższych Przełożonych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) w Ząbkowicach Śląskich, które potrwa do piątku 21 czerwca. Centralnym tematem są treści posynodalnej adhortacji Ecclesia in Europa w 20 lat po jej ogłoszeniu. Szesnastu pallotyńskich przełożonych (Włochy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Ukraina, Czechy, Słowacja, Irlandia, Wielka Brytania, Białoruś, Polska) wspólnie rozeznaje kwestie związane z działalnością misyjną i znaczeniem synodalności w Kościele i Stowarzyszeniu.

Miejsce spotkania – pallotyński dom w Ząbkowicach Śląskich – nie jest przypadkowe. To tu przed 100 laty (wówczas niemieckie Frankenstein), przybyli niemieccy pallotyni. Po II wojnie światowej dom został przekazany polskim pallotynom, którzy do dziś posługują w miejscowej parafii i domu rekolekcyjnym. Od 70 lat wspólnota ta pełni funkcję domu nowicjatu dla obu polskich prowincji pallotynów.

Prezydium spotkania stanowią: ks. Zenon Hanas – przełożony prowincji warszawskiej, przewodniczący; ks. Helmut Scharler – przełożony prowincji niemieckiej, wiceprzewodniczący, oraz ks. Grzegorz Kurp – sekretarz prowincji warszawskiej, sekretarz.

W zagadnienia tematyki misyjnej wprowadził uczestników ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, metropolita białostocki, wieloletni pracownik Kongregacji Ewangelizacji Narodów oraz Sekretarz Generalny ds. Misji księży pallotynów. Wystąpienie zostało zatytułowane: Europa – od kontynentu misjonarzy do kontynentu misyjnego.

W kolejnych dniach uczestnicy pochylą się nad istotą synodalności w Kościele. Przewodnikiem po tym temacie będzie ks. dr Grzegorz Strzelczyk, kapłan archidiecezji katowickiej, teolog.