Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ząbkowice Śląskie: Zakończenie Zebrania Prowincjalnego

Autor:
Komisja prasowa

Wspólnotowa jutrznia, to pierwszy punkt porządku dnia w czasie Zebrania Prowincjalnego.

Obrady, które odbyły się przed południem, były jednocześnie zakończeniem IX Zebrania Prowincjalnego naszej prowincji.

W czasie ostatniej sesji obrad były dyskutowane ostatnie wnioski, została wybrana Komisja ds. Pośrednictwa i Arbitrażu, oraz zatwierdzono treść niezbędnych dokumentów. Na zakończenie głos zabrał przewodniczący Zebrania, Ksiądz Prowincjał, podsumowując minione pięć dni intensywnej pracy.

Na wspólnej Eucharystii, której przewodniczył ks. Adrian Galbas SAC, zawierzono Miłosiernemu Ojcu owoce Zebrania i przyszłość naszej prowincji. Homilię, pełną nadziei i przenikniętą duchem pokory, wygłosił pierwszy radca prowincjalny ks. Adam Kamizela SAC. Przypomniał, że bez otwartości na słowo Boże, bez wytrwałej pracy nad własnym nawróceniem, pozostaniemy nic nie znaczącą wyjałowioną glebą, na której nic nie wyrośnie i nic nie zakwitnie.

Po obiedzie członkowie Kapituły rozjechali się do swoich wspólnot.