Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Zawierzenie Maryi

Autor:
kln. Paweł Skubis

Dnia 4 czerwca 2022 roku dokonaliśmy – jako wspólnota nowicjatu – aktu zawierzenia całego naszego kursu Maryi Królowej Apostołów. Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia poprzez rekolekcje, które wygłosił nam – w dniach 24-27 maja, ks. Dariusz Przybyszewski SAC, ojciec duchowny Okresu Wstępnego. W poszczególnych naukach ukazywał nam on wielką rolę i miejsce Maryi, zarówno w historii zbawienia, jak i w duchowości naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego oraz całego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Czas przeżyty w ciszy stanowił dla nas niewątpliwą okazję do duchowej odnowy. Rekolekcje te były także mocnym drogowskazem do pogłębienia własnej duchowości maryjnej i pozwoliły nam z otwartym sercem, w obecności członków ząbkowickiej wspólnoty oraz naszych formatorów, zawierzyć powołanie i życie każdego z nas Bożej Matce, w dniu jej święta, tak ważnego dla wszystkich członków rodziny pallotyńskiej.