Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

Ząbkowice Śląskie: Zebranie Prowincjalne – dzień 4

Autor:
Komisja prasowa

Podobnie jak wczoraj, czwarty dzień Zebrania Prowincjalnego został rozpoczęty modlitwą brewiarzową; poranne zaś obrady – prelekcją regionała Regii Miłosierdzia Bożego we Francji ks. Alexandra Pietrzyka SAC. Ksiądz Pietrzyk przedstawił aktualną sytuację Pallotynów pracujących we Francji i w Wietnamie.

Następnie ks. Paweł Orpik SAC w krótkim wystąpieniu przypomniał członkom Kapituły, co stanowi Kodeks Prawa Kanonicznego i Prawo SAC na temat zarządzania pieniędzmi i majątkiem w Stowarzyszeniu.

Po kolejnym wprowadzeniu księdza Podlejskiego, cztery grupy robocze udały się na ostatnie spotkanie, by przygotować wnioski nt. ubóstwa, o którym była mowa w czwartym pytaniu pochodzącym z listu przełożonego o zwołaniu Zebrania Prowincjalnego.

Eucharystii o godz. 12.00 przewodniczył ordynariusz miejsca JE Ksiądz Biskup Ignacy Dec. W homilii wyraził on swój zachwyt względem „szaleńca bożego”, jak określił św. Wincentego Pallottiego, który nie lękał się żadnych wyzwań. Dlatego też Ksiądz Biskup pogratulował Pallotynom tak wspaniałego przewodnika. Jego Ekscelencja przypomniał, że ludzi, do których jesteśmy posłani, należy zawsze szanować i traktować z godnością. Trzeba się wsłuchiwać w to, co oni mówią.

Od godzin południowych uczestnicy Zebrania mieli możliwość obejrzenia, prapremierowo, wystawy z okazji 100-lecia Pallotynów w Ząbkowicach Śląskich.

Czas po obiedzie to koronka do miłosierdzia Bożego, wspólnotowe zdjęcie i popołudniowe obrady, w trakcie których proponowano, dyskutowano i głosowano.

Pracowite i wyczerpujące popołudnie, by nie zmarnować owoców, nie mogło zakończyć się inaczej, jak tylko „chwilą wytchnienia” w blasku Apostoła Ojca Przedwiecznego obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Dzień czwarty Kapituły, we wspomnienie członka ZAK-u – św. Jana Bosko, zakończyła uroczysta rekreacja.