Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Zmiany, zmiany, zmiany…

Autor:
Współbracia z Ząbkowic Śląskich

Od ubiegłego roku wiele dzieje się w Ząbkowicach Śląskich. Także na polu budowlanym. Po wielu latach została podjęta decyzja o dokończeniu domu, który w zamyśle miał być domem dla sióstr zakonnych. Ostatecznie został wewnątrz przebudowany na potrzeby wspólnoty pallotyńskiej i dostał roboczą nazwę „Pallotti”. W przyszłości będzie to dom wspólnoty miejscowej. Dzięki temu poszerzona zostanie oferta noclegowa domu rekolekcyjnego. W dawnych naszych mieszkaniach będziemy mogli stworzyć apartamenty dla wypoczywających rodzin.

Korzystając z programu NFOŚiGW prowadzimy także prace budowlane na obecnym budynku mieszkalnym – wymieniany jest dach (ze środków własnych), a także trwają prace związane z termomodernizacją. Prace na obu budynkach są na tyle zaawansowane, iż mamy nadzieję ukończyć je do końca sierpnia br.

Mamy wiele planów, aby Ząbkowice Śląskie uczynić pięknym miejscem na pallotyńskiej mapie. Jest jeszcze dużo pracy, ale pełni ufności z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Niezależnie od prac budowlanych, Dom Rekolekcyjny wciąż będzie funkcjonował. Zapraszamy na wypoczynek czy rekolekcje do nas. Zachęcajcie także w swoich parafiach i środowiskach ludzi, aby korzystali z uroków Kotliny Kłodzkiej. W czasie ograniczeń na wyjazdy zagraniczne tym bardziej zapraszamy.