Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: Październikowe Wieczerniki wspólnot ZAK Królowej Apostołów

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

W sobotę 6 października br. do pallotyńskiego domu w Sosnowcu przyjechali na dzień skupienia członkowie wspólnot ZAK Królowej Apostołów z: Katowic, Gliwic, Żor i Rudy Śląskiej, aby odnowić i umocnić swoją więź z Bogiem, charyzmatem św. Wincentego Pallottiego oraz między sobą. Po serdecznych uściskach na powitanie, o godz. 10.00 skierowaliśmy nasze myśli i serca w modlitwie do Osób Trójcy Świętej, do naszej Patronki i Założyciela oraz do bł. Elżbiety Sanny i pallotyńskich męczenników. Konferencja poświęcona była objawianiu się Ducha Świętego w zbawczym dziele Chrystusa. Podczas różańca razem z Maryją kontemplowaliśmy oblicze Chrystusa zmartwychwstałego. Była też okazja do spowiedzi. Po modlitwie Anioł Pański przeżyliśmy eucharystyczny wymiar Wieczernika, sprawując ofiarę Mszy św. Podczas obiadowej przerwy wielu zainteresowało się też obrokiem duchowym w książkach. Druga konferencja poświęcona była darom i owocom Ducha Świętego. O godz. 15.00 uwielbiliśmy nieskończoną miłość i miłosierdzie Boże. Odmawiając koronkę, błagaliśmy o miłosierdzie dla nas i całego świata.

W niedzielę 7 października odwiedziłem w Węgierskiej Górce rodzinną wspólnotę naszych współpracowników, której duszą jest osiemdziesięcioletnia Maria Wróbel – matka jedenaściorga dzieci. Przez wiele lat przyjeżdżała na rekolekcje rejonowe ZAK w Wadowicach razem ze swoimi dziećmi, ich współmałżonkami i narzeczonymi oraz wnuczką. Teraz pani Maria nie ma już zdrowia i sił, a dzieci i wnukowie wychowują swoje dzieci, i ciężko pracują. Jeden z zięciów jest dyrektorem fabryki Fiata w Tychach. Nie mogą przyjeżdżać na rekolekcje ZAK do Wadowic, ale ofiarnie wspierają nasze WSD. Dlatego raz w roku przyjeżdżam do nich, aby w domu chorej pani Marii odprawić Mszę św. i razem z jej dziećmi wnukami oraz prawnukami odmówić różaniec. Rodzinna agapa jest okazją do przyjacielskich rozmów i omawiania różnych problemów życia chrześcijańskiego w rodzinach. Bogu niech będą dzięki za rodzinę kochanych „Wróbelków” – za ich wiarę, miłość i życzliwość dla pallotyńskiej rodziny.

8 października odbył się kolejny dzień skupienia dla czterech wspólnot ZAK z Andrychowa i Wieprza. Rozpoczęliśmy od Mszy św. o godz. 9.00 w kościele parafialnym św. Stanisława, biskupa. Przed rozpoczęciem dalszych zajęć na sali nawiedził nas ks. proboszcz, który darzy wspólnoty ZAK wielką życzliwością. Przywitaliśmy go serdecznie i razem z nim wypiliśmy kawę lub herbatę. Podziękowaliśmy za duszpasterską opiekę jednego z wikariuszy nad wspólnotami. Potem była konferencja poświęcona owocom Ducha Świętego, a o godz. 12.00 odmówiliśmy Anioł Pański, następnie różaniec. Podczas agapy dzieliliśmy się nie tylko kulinarnymi darami, ale też duchowym obrokiem w postaci druków i książek. Druga konferencja poświęcona była wprowadzeniu w proponowany temat na następny rok: Duch Święty w życiu Kościoła. Zaproponowałem, aby Dzieje Apostolskie były zasadniczym materiałem na cotygodniowe spotkania we wspólnotach. Na zakończenie o godz. 15.00 podziękowaliśmy Chrystusowi za to, że nieskończenie nas umiłował i oddał za nas swoje życie na krzyżu. Odmawiając koronkę zawierzyliśmy miłosierdziu Bożemu dalsze nasze życie i apostolską działalność wszystkich członków ZAK w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

W dniach 13 i 14 października odbyły się kilkugodzinne spotkania modlitewno-formacyjne w Warszawie i Ołtarzewie.

20 października w Ciechocinku przeżyli swój kolejny dzień skupienia członkowie i współpracownicy ZAK z: Ciechocinka, Aleksandrowa Kujawskiego, Włocławka i Konecka. Tym razem naszym Wieczernikiem była kaplica Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Od godz. 9.00 do 15.30 trwaliśmy na modlitwie i rozważaniach, w jedności z Maryją Królową Apostołów, św. Wincentym Pallottim, bł. Elżbietą Sanną oraz bł. Józefem Jankowskim i bł. Józefem Stankiem. Błagaliśmy o dary Ducha Świętego dla nas i wszystkich członków ZAK, oraz dla tych, którzy pragną budować przyszłość Polski zgodnie z wolą Chrystusa.

27 października w Białymstoku, w kaplicy Sybiraków i salach przy kościele Ducha Świętego, miał miejsce dzień skupienia dla członków i współpracowników wspólnot ZAK z Białegostoku i Sokółki. Nasz program w duchu Wieczernika Królowej Apostołów realizowaliśmy w godz. 10.00-15.30. Logistyczną pomocą wspierała nas s. Teresa Bajda – pallotynka, która otwierała nam drzwi i modliła się razem z nami. Jestem wdzięczny s. Teresie za wieloletnie wspieranie białostockich wspólnot ZAK swoją siostrzaną miłością i obecnością na comiesięcznych spotkaniach modlitewno-formacyjnych. Funkcję zakrystianki pełniła s. Jadwiga SAC. Modlitwy i rozważania związane były z programem duszpasterskim w Polsce i charyzmatem ZAK, bo otwieranie się na działanie Ducha Świętego konieczne jest w życiu Kościoła i jego apostolstwie. Bogu niech będą dzięki za białostockie wspólnoty ZAK, za Siostry Pallotynki i życzliwego ks. proboszcza parafii Ducha Świętego.