Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: Rekolekcje w Morasku

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

W dniach 20-22 września 2019 roku odbyły się rekolekcje dla członków i współpracowników ZAK ze wspólnot Królowej Apostołów w Poznaniu, Wałczu i Zielonej Górze. Tym razem korzystaliśmy z domu rekolekcyjnego Sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej w Morasku k. Poznania. Tematem rozważań i modlitw było misterium Krzyża Chrystusowego w życiu i powołaniu apostolskim chrześcijanina. Wiązaliśmy je z refleksją nad fragmentami Dziejów Apostolskich opisujących działalność Apostołów, którzy otrzymali moc Ducha Świętego i stali się świadkami Chrystusa aż po krańce ziemi, pomimo prześladowań. Modliliśmy się o gorliwość apostolską dla nas i wszystkich członków ZAK, abyśmy naśladując Chrystusa umieli brać Jego Krzyż i realizować Jego zbawcze dzieło w codziennym życiu.