Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: Rekolekcje w nowicjackim Wieczerniku

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

W dniach 15-17 czerwca br. w pallotyńskim domu w Ząbkowicach Śląskich odbyły się kolejne rekolekcje rejonowe dla członków i współpracowników ZAK z Dolnego Śląska. Uzbierało się tylko 14. osób. Minęły czasy, kiedy przed 30. laty na te rekolekcje w Bardzie Śląskim przyjeżdżało ponad 40. osób. Wielu z nich zakończyło już swój ziemski żywot, wielu choruje. Są jednak jeszcze tacy, którzy pokonują różne trudności i przyjeżdżają na rekolekcje, aby pogłębiać i umacniać swoją przyjaźń z Bogiem i rodziną pallotyńską oraz trwać na modlitwie z Maryją w duchu Wieczernika Królowej Apostołów.

Tym razem przyjechała na te rekolekcje p. Maria Kiszka – aż z Rzeszowa, aby złożyć akt zaangażowania w ZAK. Uczyniła to w obecności Przewodniczącego Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK, p. Marka Kalki, podczas Mszy św. dla wspólnoty rekolekcyjnej w niedzielę 17 czerwca br. Na załączonym zdjęciu pani Maria Kiszka jest w pierwszej ławce, pierwsza z lewej strony, a p. Marek Kalka w albie. Po Mszy św. p. Marek podzielił się z nami swoimi doświadczeniami z apostolskiej działalności w swojej parafii i środowisku pracy. W to dzielenie się apostolskim doświadczeniem włączyli się również uczestnicy rekolekcji.

Dziękowaliśmy p. Markowi, że zechciał do nas przyjechać aż z Mikołowa /około 300. km/, aby włączyć się w ostatnie trzy godziny naszych rekolekcji i przyjąć akt zaangażowania w ZAK p. Marii Kiszki.

Nasze rekolekcje przeżywaliśmy, dzieląc się różnymi miejscami w domu z grupą rekolekcyjną małżeństw i nowicjuszami. Spotykaliśmy się z nimi w jadalni, wypełniając ją po brzegi. Jesteśmy wdzięczni naszym współbraciom w Ząbkowicach Śląskich za koordynację i pomoc. Bogu niech będą dzięki za wszelkie dary Jego Nieskończonej Miłości. Matce Najświętszej Królowej Apostołów dziękujemy za to, że pomagała nam trwać na modlitwie i wypraszała dary Ducha Świętego. Dziękujemy za wstawiennictwo u Boga św. Wincentemu Pallottiemu, bł. Elżbiecie Sannie i naszym pallotyńskim męczennikom.