Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: Spotkania Modlitewno-Formacyjne

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

Rekolekcje w Mrzeżynie

W dniach 3-13 czerwca 2019 r. odbyły się rekolekcje dla animatorów i członków wspólnot ZAK Królowej Apostołów. Uczestniczyło w nich 51 osób z różnych rejonów Polski. Modlitewno-refleksyjny program realizowaliśmy od godz. 7.30 do 13.00 oraz wieczorem. Czas od obiadu do kolacji przeznaczony był na indywidualne zajęcia i odpoczynek. Jeden dzień poświęciliśmy na autokarową pielgrzymkę na Górę Polanowską oraz Górę Chełmską. Sanktuaria na tych górach nawiązują do prawie tysiącletniej historii chrześcijaństwa na Pomorzu i wcześniejszego kultu religijnego. Na Górze Polanowskiej przywitał nas o. Janusz – franciszkanin, który przedstawił nam dawną i współczesną historię tego miejsca. Modlitwą i śpiewem uczciliśmy piękną ikonę Matki Bożej Królowej Pomorza. Szczytowym przeżyciem była uczta eucharystyczna. Po Mszy św. otrzymaliśmy z franciszkańskiej kuchni ziołową herbatę i zjedliśmy kanapki, zrobione rano przy śniadaniu. Schodząc z góry na parking niektórzy zboczyli do źródełka, aby napić się wody i zabrać do butelek.

Drugim celem autokarowej pielgrzymki było Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej. Przywitała nas s. Klara i opowiedziała o wielowiekowej historii tego miejsca, w którym już w XIII wieku było sanktuarium maryjne, do którego pielgrzymowali katolicy z całego Pomorza. Gdy zajęli do miejsce protestanci, rozebrali świątynię i zrównali z ziemią. Obecnie widać tylko fragmenty jej kamiennych fundamentów. Powiedziała też o staraniach ks. kard. Ignacego Jeża, aby przywrócić na tej górze kult maryjny i wybudować kaplicę przy współpracy z Szensztackim Instytutem Sióstr Maryi. Kaplicę tę poświęcił św. Jan Paweł II, podczas swojej pielgrzymki do Polski. Po uwielbieniu Maryi pieśniami i oddaniu się pod Jej opiekę, udaliśmy się do „Gościńca”, gdzie czekała na nas kawa i rogaliki oraz pamiątki. Z dużym zainteresowaniem patrzyliśmy na budowę dużego domu pielgrzymkowego, powiązanego z zabytkową wierzą widokową.

Najważniejszym miejscem dla naszych rekolekcji był jednak Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Mrzeżynie, który w ostatnich latach został rozbudowany staraniem ks. proboszcza Wojciecha Helaka. Są teraz wygodne pokoje z toaletami. Jest kaplica oraz profesjonalna kuchnia i jadalnia. Wspominaliśmy, jak przed dwudziestu laty przeżywaliśmy rekolekcje ZAK w bardzo skromnych warunkach, które nas nie odstraszały, bo obok był wspaniały widok na kościół parafialny, na wydmowej górce porośniętej lasem, w odległości 200 metrów do brzegu Bałtyku. Ten przeuroczy zakątek w otoczeniu przyrody jest wspaniałym miejscem na rekolekcje. Ich uczestnicy z wielkim wzruszeniem przeżywają i wspominają nasze Apele Jasnogórskie i modlitwy wieczorne na plaży przy zachodzie słońca. Zwyczajem lat ubiegłych odmówiliśmy też różaniec przy Pomniku Zaślubin z Morzem nad brzegiem morza. Śpiewaliśmy: Jak szczęśliwa Polska cała w niej Maryi kwitnie chwała, od Bałtyku po gór szczyty, kraj nasz płaszczem Jej okryty

W programie codziennie mieliśmy czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu – wspólną i indywidualną w ciszy. Naszym modlitwom i rozważaniom towarzyszyły relikwie: św. Wincentego Pallottiego, bł. Elżbiety Sanny i bł. Józefa Stanka, które były wystawione przez całe rekolekcje na ołtarzu w kaplicy rekolekcyjnej. Naszą patronkę Królową Apostołów prosiliśmy, aby pomagała nam trwać na modlitwie w rekolekcyjnym wieczerniku. Rozważania rekolekcyjne były echem słów Pana Jezusa: Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie się moimi świadkami… aż po krańce ziemi (por. Dz 1,8). Podjęliśmy też refleksję nad adhortacja papieża Franciszka: Gaudete et exultate, która w swej treści przypomniała nam, że celem członków ZAK jest uświęcenie własne i bliźnich. Przedmiotem naszych rozważań były też konferencje o. Józefa Augustyna SJ na temat: Pasja życia dla Jezusa. Naszym gościem na zajęciach rekolekcyjnych była wiele razy s. Mediatriks ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, będąca w Mrzeżynie na wypoczynku. Pracowała ona na misjach w Japonii i jedno spotkanie z nami poświęciła dzieleniu się doświadczeniami z życia Kościoła w Japonii.

Dwa wieczorne spotkania we wspólnocie rekolekcyjnej miały charakter konwersacyjny. Poświęcone były wzajemnemu poznawaniu się i świadectwom z działalności apostolskiej we wspólnotach ZAK. Kończąc rekolekcje dziękowaliśmy Bogu za wszystkie dary Jego miłości, za gospodarzy domu rekolekcyjnego, za wszystko, co umocniło naszą przyjaźń z Bogiem i między nami. Wyszliśmy z rekolekcyjnego wieczernika, aby na drogach codziennego życia realizować słowa Pana Jezusa: Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili… (por. J 15, 16).