Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Księża Pallotyni

Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań

ZAK: SPOTKANIA MODLITEWNO-FORMACYJNE

Autor:
ks. Stanisław Rudziński SAC

Rekolekcje w Mrzeżynie

W dniach 5-15 czerwca 2021 roku, w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Mrzeżynie, odbyły się rekolekcje dla członków i współpracowników wspólnot ZAK Królowej Apostołów. Uczestniczyły w niech 33. osoby z różnych rejonów Polski. Było wśród nich 7. małżeństw. Wykorzystaliśmy oczekiwane złagodzenie ograniczeń epidemicznych. Przyjechali nawet ci, którzy pokonali koronawirusa. Jak zwykle, od rana do obiadu, modliliśmy się i rozważaliśmy tematy związane z „Rokiem św. Józefa” oraz Prymasem Tysiąclecia. Przedpołudniowy program kończyliśmy Mszą św. Po południu był czas na odpoczynek w promieniach słońca nad Bałtykiem. W godzinie miłosierdzia odmawialiśmy koronkę do miłosierdzia Bożego – nad morzem lub w kaplicy rekolekcyjnej.

Dziękujemy Bogu za to, że mogliśmy – po dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią – znowu przeżywać rekolekcje w tym uroczym zakątku naszej Ojczyzny. W duchu Wieczernika trwaliśmy na modlitwie w jedności z Maryją, Królową Apostołów, św. Wincentym Pallottim, bł. Elżbietą Sanną i pallotyńskimi Męczennikami. Naszą modlitwą ogarnialiśmy wszystkich członków i współpracowników ZAK w Polsce i na całym świecie.

* * * * *

Rekolekcje w Wieczerniku Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu

W dniach od 2 do 4 lipca 2021 roku członkowie i współpracownicy ZAK ze wspólnot Królowej Apostołów w Wałczu, Poznaniu, Kcyni i Zakrzewie, przeżyli swoje rekolekcje w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu k. Wałcza. Uczestniczyło w nich 18. osób. Trwaliśmy na modlitwie przed cudowną figurą Matki bożej Bolesnej, w Bazylice Mniejszej oraz w kaplicy Domu Pielgrzyma. Wielkim przeżyciem było dla nas piątkowe czuwanie modlitewne przed wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej.

W pierwszą sobotę miesiąca odmówiliśmy różaniec przy kapliczkach w drodze do źródełka, napiliśmy się wody z niego, napełniliśmy butelki, a o godz. 15.00 odmówiliśmy koronkę do miłosierdzia Bożego, przy Krzyżu na miejscowym wzgórzu. Potem dwie solenizantki z Wałcza zaprosiły nas na imieninową kawę i ciasto. Było to bardzo miłe i wspólnototwórcze spotkanie uczestników rekolekcji.

Przedmiotem naszych rozważań był list papieża Franciszka Patris corde i piękne modlitwy w intencji rodzin. Wieczorem wyświetliłem film pt.: Józef z Nazaretu. Podczas rekolekcji śpiewaliśmy pieśni pallotyńskie nagrane na płycie CD-audio w marcu br. Odsłuchaliśmy też kazania Prymasa Wyszyńskiego, wygłoszone w Jego rodzinnych parafiach: w Zuzeli, w 1971 roku i w Andrzejewie, w roku 1980. Po niedzielnej Eucharystii i obiedzie udaliśmy się na godz. 15.00 do Bazyliki na pożegnalne spotkanie z Matką Bożą, dziękczynienie i zawierzenie miłosierdziu Bożemu dalszego naszego życia, naszej Ojczyzny oraz wszystkich członków i współpracowników ZAK.

Po drodze przed Bazyliką zatrzymywaliśmy się na krótką modlitwę przy grobie śp. ks. Józefa Słowika, który przez wiele lat był pallotynem, ale ze względu na opiekę nad matką przeszedł do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Był proboszczem i kustoszem sanktuarium w Skrzatuszu. Wiele razy korzystałem z jego gościnności w drodze na spotkania ze wspólnotą ZAK w Wałczu. Chętnie też służył posługą kapłańską tej wspólnocie. Przy każdym spotkaniu wypytywał jak żyją pallotyni, zwłaszcza jego koledzy z WSD w Ołtarzewie, których darzył życzliwą pamięcią. Ja też byłem jego młodszym współbratem z WSD. Będąc kapłanem diecezjalnym zachował ducha pallotyńskiego. Rozpoczęte przez niego dzieło ożywienia kultu maryjnego w Skrzatuszu wspaniale rozwija się po jego śmierci. Ordynariusz diecezji jest bardzo zaangażowany w promowanie tego dzieła. Wybudowany został piękny Dom Pielgrzyma z wielorakim zapleczem. Ostatnio została utworzona piękna kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu.

Bogu niech będą dzięki za sanktuarium maryjne w Skrzatuszu, za kapłanów i siostry zakonne – Służebnice Krzyża oraz świeckich, którzy obsługują pielgrzymów.